Eelvaatlus ja raamatute failide allalaadimine

Kõik raamatud selles seerias on loetletud all ja jagatud teemade kohaselt algajatest kuni edasijõudnuteni. Kui sa vajad abi raamatute allalaadimisel siis külasta Tehniline abi lehte. Palun nõustu levitustingimustega enne, kui saad need raamatud alla laadida.

Meie kodulehe failide levitustingimused

Living Stream Ministry on suurima hea meelega teinud digitaalselt need seitse raamatut tasuta kättesaadavaks. Me loodame, et paljud loevad läbi need raamatud ja soovitavad neid ka teistele. Korrektsuse mõttes soovime siiski, et neid faile printitaks ainult isiklikuks kasutamiseks. Ära lae neid faile üles ka kuhugi mujale mistahes vormis. Kui sa soovid neid faile paljundada, siis saada palun meile detailne kirjeldus sihtotstarbelise kasutuse kohta ja loa taotlemiseks mmb.permissions@lsm.org. Lisaks soovime, et kõiki autorikaitse märkuseid respekteeritaks kõikide kehtivate seaduste kohaselt. Neid PDF faile ei tohi muuta ega ümber teha mistahes eesmärgi jaoks.

Kristliku elu põhialused, esimene köide
Kristliku elu põhialused, esimene köide
by Witness Lee and Watchman Nee
Raamatu tagakaanelt: Kuigi kristlik elu on tähendusrikas ja sügavamõtteline, ei mõista paljud inimesed selle elu põhialuseid, nagu need on esitatud Jumala Sõnas, Piiblis. Raamatus Kristliku elu põhialused, esimene köide , mille autoriteks on Watchman Nee ja Witness Lee, tutvustatakse ja kirjeldatakse kristlikku elu. Esimeses peatükis, mis käsitleb inimelu saladust, esitatakse ja kirjeldatakse Jumala päästeplaani. Järgnevad peatükid kirjeldavad üksikasjalikult mitmeid kristlase põhilisi kogemusi. Viimane peatükk esitab kõige olulisema võtme uskliku kristliku elu jaoks—Kristuse kogemine inimvaimus. Need peatükid rajavad neile, kes otsivad Jumalat ja kes igatsevad kasvada Kristuses, kindla aluse rikkaliku ja tähendusrikka kristliku elu jaoks.

Lae alla PDF Palun nõustu levitustingimustega enne, kui sa saad selle raamatu alla laadida.

Kristliku elu põhialused, teine köide
Kristliku elu põhialused, teine köide
by Watchman Nee and Witness Lee
Raamatu tagakaanelt: Kristliku elu keskne mõte on tunda Kristust ennast. Selleks tuleb meil iga päev elaval viisil Teda kogeda ja Temaga kontakti astuda. See kogemus kaasab teatud põhialuseid, näiteks nagu õige vaimulik toit, regulaarne vaimulik Issanda ülistamine ning sügav vaimulik kasv. Raamatu Kristliku elu põhialused teises köites , esitatakse Watchman Nee ja Witness Lee poolt kolm põhialust terveks kristlikuks eluks: Issandaga koos ajaveetmine, Temaga lihtsal moel kontakti astumine ning Temasse sügavalt kasvamine. Need sõnumid toidavad otsivaid kristlasi rikkalikult Jumala Sõnaga, toovad nad igahetkelisse kontakti Kristusega ning sügavasse ja varjatud kogemusse Jumalast.

Lae alla PDF Palun nõustu levitustingimustega enne, kui sa saad selle raamatu alla laadida.

Kõikehõlmav Kristus
Kõikehõlmav Kristus
by Witness Lee
Raamatu tagakaanelt: Kõik kujundid läbi terve Vana Testamendi maalivad meile imelise pildi meie Päästjast Issandast Jeesusest Kristusest. Üks kõige tähendusrikkamaid kuid tähelepanuta jäetud kujundeid on hea maa. Raamatus „Kõikehõlmav Kristus“ seletab Witness Lee lahti kirjakohti viiendas Moosese raamatus näitamaks, et maa, mille Iisraeli lapsed pärisid, on täielik kujund Kristusest, kes on meie Uue Testamendi pärand. Ta esitab meile üksikasjaliku uurimuse hea maa mõningatest rikkustest. Igat kujundit kirjeldatakse ja esitletakse usklike kogemust silmas pidades. Terve raamat „Kõikehõlmav Kristus“ julgustab Jumala otsijaid iga päev kogema ja nautima Kristust hea maana, kuni Jumala igavene eesmärk teostub.

Lae alla PDF Palun nõustu levitustingimustega enne, kui sa saad selle raamatu alla laadida.

Jumala majapidamine
Jumala majapidamine
by Witness Lee
Raamatu tagakaanelt: 1927. aastal andis Watchman Nee välja vaimulikuks klassikaks saanud raamatu kristlase kasvust ja edasiminekust pealkirjaga „Vaimulik inimene“. Selles raamatus esitab Watchman Nee lihtsa piibelliku tõe, et inimene koosneb kolmest osast—vaimust, hingest ja ihust. See on keskne ja vajalik ilmutus, et usklikud võiksid oma vaimulikus elus edasi minna. Raamatus „Jumala majapidamine“ tugineb Witness Lee kui Nee lähim ja usaldusväärseim kaastööline sellele alusele, et avaldada Piibli keskset ilmutust, milleks on see, et Jumal soovib anda iseennast inimesse, et end täielikult väljendada koguduses. Raamatus „Jumala majapidamine“ ilmutab Lee selgesti jumaliku Kolmainuse liikumist ning annab usklikele praktilisi viise, kuidas teha koostööd Jumalaga, et Tema igavene plaan teostuks.

Lae alla PDF Palun nõustu levitustingimustega enne, kui sa saad selle raamatu alla laadida.

Kristliku elu põhialused, kolmas köide
Kristliku elu põhialused, kolmas köide
by Watchman Nee and Witness Lee
Raamatu tagakaanelt: On veel teisigi Kristuse kogemusi, mis on kristliku elu jaoks põhimõttelised. Usklikena peaksime elama kõrgema eluprintsiibi järgi, mitte lihtsalt õige ja vale printsiibi järgi. Kui Jumala elu meis tegutseb, siis see elu särab meis ja juhib meid õiget viis elama ning ehitab meid üles teiste usklikega Jumala ühiseks väljenduseks, mis on kogudus. Raamatu Kristliku elu põhialused, kolmandas köites, mille autoriteks on Watchman Nee ja Witness Lee, saavad need kogemused detailselt esitatud. Need sõnumid pakuvad vaimulikku toitu kõigile usklikele nii isiklikuks Issandas kasvamiseks kui ka koguduse kasvuks ja ülesehitamiseks.

Lae alla PDF Palun nõustu levitustingimustega enne, kui sa saad selle raamatu alla laadida.

Elu tundmine
Elu tundmine
by Witness Lee
Raamatu tagakaanelt: Jumala igatsus on saada endale täielik ühine väljendus inimeses, kes on Tema näo sarnane, kes avaldab Tema kirkust ning omab Tema meelevalda, et Tema vaenlane käsile võtta. Vähesed usklikud aga mõistavad, et seda igatsust saab ellu viia üksnes Jumala elu läbi. Isegi vähem on neid, kes on osa saanud sellest, mida tähendab tunda ja kogeda jumalikku elu, mis on tehtud meile kättesaadavaks Kristuse surma ja ülestõusmise kaudu. Raamatus „Elu tundmine“ valgustab Witness Lee meid, et näeksime teerada, mis viib ellu. See teekond algab uuestisünniga ning kulgeb kuni sisemise elutunnetuse tundmiseni. „Elu tundmine“ pakub aluse tõeliseks Kristuse kogemiseks ning on kasulik sissejuhatus selle jätkuks olevale raamatule „Elu kogemine“ .

Lae alla PDF Palun nõustu levitustingimustega enne, kui sa saad selle raamatu alla laadida.

Auline kogudus
Auline kogudus
by Watchman Nee
Raamatu tagakaanelt: Jumal vaatab koguduse kui lunastatud usklike peale taevasest vaatenurgast. Jumal ei näe kogudust alistatuna patu ja pattude poolt, vaid hoopis Kristuse aulise kaasana. Raamatus „Auline kogudus“ vaatleb Watchman Nee nelja olulist koguduse kujundit Piiblis: Eeva 1. Moosese 2. peatükis, abielunaine Efesose 5. peatükis, naine Ilmutuse 12. peatükis ning pruut Ilmutuse 21. ja 22. peatükis. Iga kujundi puhul esitab ta koguduse kõrge kutsumuse täitmaks Jumala igavest eesmärki. Hiljuti avastatud käsikirjalised märkmed täiendavad seda uut ja värsket „Aulise koguduse“ tõlget, tehes selle kõige täielikumaks sõnumite ülestähenduseks, mida Watchman Nee jagas 1939. aasta sügisest kuni 1942. aasta sügiseni.

Lae alla PDF Palun nõustu levitustingimustega enne, kui sa saad selle raamatu alla laadida.