Kitap Dosyalarını Önizle ve İndir

Bu dizideki kitaplar, konulara göre, temel, orta ve ileri olarak toplanıp aşağıdaki şekilde listelenmiştir. Okumaya başlamak için sadece indirme bağlantısını tıklayın.

Bu Sitedeki Dosyaların Dağıtım Politikası

Living Stream Ministry, bu yedi kitabın elektronik versiyonlarını ücretsiz olarak memnuniyetle sağlar. Birçok insanın bu kitapları tamamen okumasını ve başka insanlara bu kitapları tavsiye etmesini umuyoruz. Bu dosyaların baskılarının sadece kişisel kullanım amacıyla sınırlı olduğu düzenin gerçekleşmesini dileriz. Lütfen bu dosyaları herhangi biçimde yeniden başka yerlerde kullanmayın. Bunun ötesinde kopyaları çoğaltmak isterseniz, lütfen mmb.permissions@lsm.org’a yazılı isteğinizi göndererek bizimle irtibata geçin. Ayrıca yürürlükteki kanunlara göre tüm telif hakkı bildirimlerine saygı gösterilmesini rica ederiz. Bu PDF dosyalar, farklı kullanım için herhangi bir şekilde değiştirilemez veya parçalanarak kullanılamaz.

Hristiyan Yaşamının Temel Öğeleri, 1. Cilt.
Hristiyan Yaşamının Temel Öğeleri, 1. Cilt.
by Witness Lee and Watchman Nee
Arka kapaktan "Hristiyan yaşamının çok önemi ve anlamı vardır. Ancak birçok kişi Tanrı Sözü’nde yani Kutsal Kitap’ta gösterilen bu yaşamın temel öğelerini bilmiyor. Hıristiyan Yaşamının Temel Öğeleri 1. Cilt’te Watchman Nee ve Witness Lee tarafından Hristiyan yaşamı tanıtılarak tanımlanır. Tanrı’nın kurtarma planı birinci bölümdeki insan yaşamının gizemi olarak gösterilir. Sonraki bölümler Hristiyan için bazı temel tecrübeleri açıklar. Son bölüm inanlı bir Hristiyan yaşamı için nihai anahtarı yani insan ruhundaki Mesih’in tecrübesini gösterir. Tanrı’yı arayanlar ve Mesih’te büyümek isteyen inanlılar için, bu vaazlar, zengin ve anlamlı bir Hristiyan yaşamı için sağlam bir temel oluşturacaktır."

İndir PDF Bu kitabın indirmeyi etkinleştirmek için lütfen dağıtım politikası kabul edin.

Hristiyan Yaşamının Temel Öğeleri, 2. Cilt.
Hristiyan Yaşamının Temel Öğeleri, 2. Cilt.
by Witness Lee and Watchman Nee
Arka kapaktan "Hristiyan yaşamının merkezi Mesih’in kendisini bilmektir. Bunun için biz diri bir şekilde O’na günbegün temas ederek O’nu tecrübe etmeliyiz. Bu tecrübe birkaç temel öğeyle yani uygun ruhsal gıda, düzenli ruhsal ibadet ve derin ruhsal büyümeyle ilgilidir. Hristiyan Yaşamının Temel Öğeleri 2. Cilt’te sağlıklı bir Hristiyan yaşamı için üç temel öğe Watchman Nee ve Witness Lee tarafından sunulmaktadır: Rab’le zaman geçirmek, O’na temas etmenin kolay yolu ve O’nda derin olarak büyümek. Bu vaazlar Rab’be talip olan Hristiyanı Tanrı’nın Sözü’ndeki zengin beslenmeye, anbean Mesih’e temas etmeye ve Tanrı’nın derin ve gizli tecrübesine götürecektir."

İndir PDF Bu kitabın indirmeyi etkinleştirmek için lütfen dağıtım politikası kabul edin.

Her Şeyi Kapsayan Mesih
Her Şeyi Kapsayan Mesih
by Witness Lee
Arka kapaktan "Eski Antlaşma boyunca bütün simgeler ve suretler, Kurtarıcımız İsa Mesih’in mükemmel bir manzarasını gösterir. Gözden kaçmasına rağmen en önemli simgelerden biri güzel topraktır. Her Şeyi Kapsayan Mesih’te Witness Lee Yasa’nın Tekrarı’nı açıklayarak İsrailliler’in miras olarak aldığı toprak Mesih’in tamamen simgesi olduğunu gösterir. Bu Mesih Yeni Antlaşma’da bizim mirasımız olur. Lee bu güzel toprağın bazı araştırılamaz zenginliklerinin ayrıntılı bir incelemesini sunmaktadır. Her simge inanlıların tecrübesi olarak açıklanıp uygulanır. Her Şeyi Kapsayan Mesih, başından sonuna kadar Tanrı’nın ebedi amacının tamamlanması için Tanrı’yı arayanlara günbegün Mesih’i güzel toprak olarak tecrübe ederek O’ndan zevk almaya özendirir."

İndir PDF Bu kitabın indirmeyi etkinleştirmek için lütfen dağıtım politikası kabul edin.

Tanrı’nın Tasarısı
Tanrı’nın Tasarısı
by Witness Lee
Arka kapaktan "1927 yılında Watchman Nee, Hristiyan’ın büyümesi ve gelişmesi hakkında kendisinin ruhsal klasiği olan Ruhsal İnsan’ı yayınladı. Bu kitapta Nee, insanın üç bölümden yani ruh, can ve bedenden oluşmasının İncil’e ait basit bir gerçek olduğunu gösterir. Bu gerçek, inanlıların ruhsal yaşamının büyümesi için merkezi ve gerekli bir vahiydir. Tanrı’nın Tasarısı’nda Nee’nin en yakın ve sadık iş arkadaşı olan Witness Lee Kutsal Kitap’ın merkez vahiyinin açıklanması için bu temelin üstüne bir temel daha kurar. Bu vahiy, Tanrı’nın kilisede O’nun tam ifadesi için Kendisi’ni insana vermesidir. Tanrı’nın Tasarısı’nda Lee Tanrısal Üçlü Birlik’in hareketini açıkça meydana çıkarır ve Tanrı’nın ebedi planının tamamlanması için O’nunla birlikte çalışmanın uygulamalı yollarını inanlılara sağlar."

İndir PDF Bu kitabın indirmeyi etkinleştirmek için lütfen dağıtım politikası kabul edin.

Hristiyan Yaşamının Temel Öğeleri, 3. Cilt.
Hristiyan Yaşamının Temel Öğeleri, 3. Cilt.
by Witness Lee and Watchman Nee
Arka kapaktan "Hristiyan yaşamında temel olan daha ileri Mesih tecrübeleri vardır. Biz, inanlılar olarak doğru ve yanlış ilkesi yerine daha yüksek olan yaşam ilkesine göre yaşamalıyız. Tanrı’nın yaşamı içimizde çalışırken bu yaşamın aydınlığı bizi uygun bir yaşama getirip diğer inanlılarla birlikte Tanrı’nın birleşmiş ifadesi olan kiliseyi kurar. Watchman Nee ve Witness Lee tarafından yazılan Hristiyan Yaşamının Temel Öğeleri 3. Cilt’te bu tecrübeler ayrıntılı açıklanır. Bu vaazlar, ruhsal gıda olarak, hem inanlıların Rab’de kişisel gelişmesini hem de kilisenin kurulup gelişmesini sağlar."

İndir PDF Bu kitabın indirmeyi etkinleştirmek için lütfen dağıtım politikası kabul edin.

Yaşam Bilgisi
Yaşam Bilgisi
by Witness Lee
Arka kapaktan "Tanrı’nın arzusu, insanda O’nun suretini taşıyan, O’nun zaferini gösteren ve O’nun düşmanıyla mücadele etmek için O’nun yetkisine sahip olan bir bütün ve birleşmiş ifadeyi kazanmaktır. Ancak az sayıda inanlı, bu arzuya sadece Tanrı’nın kendisinin yaşamı aracığılıyla erişilebildiğini bilir ama daha az sayıda inanlı, Mesih’in ölümü ve dirilişi aracılığıyla hazırlanmış bu tanrısal yaşamın bilinmesinden ve tecrübe edilmesinden bahsetmiştir. Yaşam Bilgisi’nde Witness Lee yaşama giden yolu (yeniden doğuştan itibaren yaşamın iç hissinin bilinmesine kadar) anlatır. Yaşam Bilgisi Mesih’in gerçek tecrübesinin temelini sağlar ve kendisine ait olan Yaşam Tecrübesi kitabının faydalı bir girişidir."

İndir PDF Bu kitabın indirmeyi etkinleştirmek için lütfen dağıtım politikası kabul edin.

Görkemli Kilise
Görkemli Kilise
by Watchman Nee
Arka kapaktan "Tanrı ilahi bakımdan kiliseyi yani kefaret verilmiş inanlıları görür. Tanrı, kilisenin günahları ve günahın gücü tarafından yenilgisini görmeyerek, kiliseyi Mesih’in görkemli eşi olarak görür. Görkemli Kilise’de Watchman Nee Kutsal Kitap’taki kilisenin dört önemli temsil edilişini yani Yaratılış 2. bölümdeki Havva’yı, Efesliler 5. bölümdeki eşini, Vahiy 12. bölümdeki kadını ve Vahiy 21. ve 22. bölümlerdeki gelini tartışarak her konuda Tanrı’nın ebedi amacının tamamlanması için kilisenin yüce çağrısını gösterir. Yakın zamanda bulunan elle yazılmış notlar Görkemli Kilise’nin bu yeni çevirisini tamamlayarak 1939 sonbaharından 1942 sonbaharına kadar Watchman Nee tarafından verilmiş vaazların tam kaydını yapar."

İndir PDF Bu kitabın indirmeyi etkinleştirmek için lütfen dağıtım politikası kabul edin.