پیش نمایش و دانلود فایل ‌های کتاب‌ها

کتاب‌های این مجموعه به ترتیب از مفاهیم پایه‌ای، سطح متوسط تا مطالب پیشرفته در زیر، فهرست شده‌اند. برای دریافت کمک جهت دانلود این کتاب‌ها، به صفحه پشتیبان ما در مراجعه فرمایید. لطفاً خط مشی توزیع را در زیر تأیید کنید تا دانلود کتاب‌ها.امکان‌پذیر گردد.

خط مشی ما برای توزیع فایل‌های موجود در این سایت

Living Stream Ministry نسخه الکترونیکی این هفت کتاب را به رایگان در دسترس قرار داده‌است. امیدواریم افراد بسیاری موفق به مطالعه همه این کتب گردیده و مطالعه آنها را به دیگران نیز توصیه کنند. بدینوسیله محترمانه درخواست می‌کنیم که به منظور حفظ نظم و ترتیب، فایل‌های چاپ شده را صرفاً به استفاده شخصی خود محدود سازید. خواهشمند است این فایل‌ها را به هیچ شکلی به دیگران ارسال نکنید. در صورتی که مایلید نسخه دیگری بجز این داشته باشید، لطفاً قصد خود را از این کار با جزئیات کامل کتباً اعلام کرده و همراه با درخواست خود جهت دریافت مجوز به mmb.permissions@lsm.org. ارسال فرمایید. خواهشمند است تمام حقوق محفوظ شده را براساس قانون مربوط به آن رعایت فرمایید. اصلاح یا جداسازی محتویات این فایل‌های PDF به هیچ وجه و برای هیچ منظور مجاز نیست.

عناصر اصلی زندگی مسیحی جلد اول
عناصر اصلی زندگی مسیحی جلد اول
ويتنس لی و واچمن نی
از پشت جلد کتاب زندگی مسیحی پر از اهمیت و معناست، با این حال، بسیاری از مردم عناصر اصلی این زندگی را آن طور که در کلام خدا، یعنی کتاب مقدس، ارائه شده، درک نمی‌کنند. در «عناصر اصلی زندگی مسیحی»، جلد اول، توسط واچمن نی و ویتنس لی، زندگی مسیحی معرفی و توصیف شده است. طرح رستگاری خدا در فصل اول، تحت عنوان راز زندگی انسان، ارائه شده است. فصل‌های بعدی نمایانگر جزئیات تجارب گوناگون یک مسیحی هستند. فصل آخر، کلید نهایی زندگی مسیحی یک ایماندار را ارائه می‌دهد – یعنی تجربۀ مسیح در روح انسان. برای آنهایی که جویای خدا هستند و برای ایماندارانی که مایلند در مسیح رشد کنند، این پیام‌ها جهت یک زندگی مسیحی غنی و پرمعنا بنیاد محکمی را مستقر خواهد کرد.

دانلود PDF برای دانلود این کتاب، لطفاً خط مشی توزیع را تأیید کنید

عناصر اصلی زندگی مسیحی  جلد دوم
عناصر اصلی زندگی مسیحی جلد دوم
ويتنس لی و واچمن نی
از پشت جلد کتاب نکتۀ مرکزی زندگی مسیحی شناختن خود مسیح است. به این جهت باید او را روز به روز به طریقی زنده و فعال لمس و تجربه کنیم. این تجربه شامل عناصر اصلی از جمله، غذای روحانی مناسب، پرستش روحانی منظم، و رشد روحانی عمیق است. در «عناصر اصلی زندگی مسیحی»، جلد دوم، توسط واچمن نی و ویتنس لی، سه عنصر اساسی جهت یک زندگی مسیحی سالم ارائه شده‌است: صرف کردن زمانی با خداوند، راهی ساده برای لمس او، و عمیقاً در او رشد کردن. این پیام‌ها، مسیحیان جویا را به تغذیۀ غنی کلام خدا، لحظه به لحظه تماس با مسیح، و تجربۀ عمیق و پنهان از خدا، می‌آورند.

دانلود PDF برای دانلود این کتاب، لطفاً خط مشی توزیع را تأیید کنید

 مسیح شامل تمام
مسیح شامل تمام
ويتنس لی
از پشت جلد کتاب تمامی نمادها و تصاویری که در سرتاسر عهد قدیم یافت می‌شود، یک چشم‌انداز شگفت انگیز از نجات دهنده‌مان عیسی مسیح را ارائه می‌دهد. یکی از مهمترین نمادها که در عین حال بسیار نادیده گرفته‌شده، آن سرزمین نیکو است. در کتاب «مسیح شامل تمام»، ویتنس لی بخشی از کتاب تثنیه را به تفصیل شرح نموده و نشان می‌دهد که آن سرزمینِ به ارث برده شده توسط فرزندان اسرائیل، یک نماد کامل از مسیح است، که میراث عهد جدید ماست. او در این کتاب، مطالعه و مشروح جزئیات بعضی از ثروت‌های کاوش ناپذیر سرزمین نیکو را ارائه می‌دهد. هر یک از نمادها توضیح داده شده و در تجربه ما به عنوان ایمانداران قابل اجراست. کتاب «مسیح شامل تمام»، از ابتدا تا به انتها، جویندگان خدا را به روزانه تجربه کردن مسیح و مسرت بردن از او به عنوان سرزمین نیکو برای به انجام رسیدن مقصود جاودان خدا تشویق می‌کند.

دانلود PDF برای دانلود این کتاب، لطفاً خط مشی توزیع را تأیید کنید

 اقتصاد خدا
اقتصاد خدا
ويتنس لی
از پشت جلد کتاب در سال ۱۹۲۷ واچمن نی کتاب روحانیِ ماندگار خود را در مورد رشد و ترقی مسیحی به نام «انسان روحانی» منتشر کرد. در آن کتاب، واچمن نی، یک حقیقت ساده مطابق با کتاب مقدس را ارائه داده، که انسان از سه بخش ساخته شده است ـــ روح، روان و بدن؛ این حقیقت مکاشفه‌ای مرکزی و لازم برای ایمانداران است تا در زندگی روحانی خود رشد و ترقی کنند. در کتاب «اقتصاد خدا»، ویتنس لی، دوست بسیار نزدیک و همکار واچمن نی، بر روی این بنیاد بنا می‌سازد، تا مکاشفه مرکزی کتاب مقدس را آشکار سازد ـــ که خدا می‌خواهد به جهت ابراز کامل خود در کلیسا، خودش را به درون انسان منتقل کند. در کتاب «اقتصاد خدا»، ویتنس لی به وضوح حرکت تثلیث الهی را آشکار می‌سازد و به ایمانداران راه‌های عملی می‌دهد تا با خدا جهت اجرای طرح جاودان او همکاری کنند.

دانلود PDF برای دانلود این کتاب، لطفاً خط مشی توزیع را تأیید کنید

عناصر اصلی زندگی مسیحی  جلد سوم
عناصر اصلی زندگی مسیحی جلد سوم
ويتنس لی و واچمن نی
از پشت جلد کتاب تجارب بیشتری از مسیح وجود دارند که در زندگی مسیحی اساسی هستند. به عنوان ایمانداران، ما باید به جای تنها بر طبق اصل درست و غلط زیستن، بر طبق اصل بالاترِ حیات زندگی کنیم. وقتی حیات خدا در ما عمل می‌کند، درخشش این حیات، ما را به یک زیستن مناسب می‌آورد و با دیگر ایمانداران جهت ابراز جمعی خدا، که کلیساست، بنا می‌سازد. «عناصر اصلی زندگی مسیحی»، جلد سوم، توسط واچمن نی و ویتنس لی، نمایانگر جزئیات این تجارب است. این پیام‌ها، به ایمانداران جهت رشد شخصی در خداوند و رشد و بنای کلیسا، غذای روحانی می‌رساند.

دانلود PDF برای دانلود این کتاب، لطفاً خط مشی توزیع را تأیید کنید

 شناخت حیات
شناخت حیات
ويتنس لی
از پشت جلد کتاب خواست خدا بدست آوردن یک ابراز جمعی و کامل در انسان است تا دارای صورت او بوده، جلال وی را آشکار ساخته و دارای اقتدار او به جهت رسیدگی به دشمنش باشد. اما، تعداد کمی از ایمانداران پی می‌برند که این خواسته فقط توسط حیات خود خدا می‌تواند بدست آید. حتی تعداد کمتری موضوع شناخت و تجربه حیات الهی که توسط مرگ و رستاخیز مسیح در دسترس ما قرار گرفته است را لمس کرده‌اند. ویتنس لی در کتاب «شناخت حیات»، مسیر رسیدن به حیات را روشن می‌سازد، که با تولد تازه آغاز می‌شود و به سوی شناختن حسِ حیاتِ درونی پیشرفت می‌کند. «شناخت حیات»، بنیادی جهت تجربه واقعی مسیح، و مقدمه‌ای مفید برای کتاب قرینه آن، «تجربه حیات» مهیا می‌سازد.

دانلود PDF برای دانلود این کتاب، لطفاً خط مشی توزیع را تأیید کنید

 کلیسای باشکوه
کلیسای باشکوه
واچمن نی
از پشت جلد کتاب خدا کلیسا و ایمانداران رستگار شده را با یک چشم‌انداز آسمانی می‌نگرد. او کلیسا را ابداً به عنوان یک شکست خورده توسط قدرت گناه و گناهان نمی‌بیند، بلکه کلیسا را به عنوان همتای باشکوه مسیح می‌نگرد. در کتاب «کلیسای باشکوه»، واچمن نی چهار نماد با اهمیت کلیسا در کتاب مقدس را مطرح می‌کند: حوا در پیدایش ۲، زوجه در افسسیان ۵، زن در مکاشفه ۱۲، و عروس در مکاشفه ۲۱ و ۲۲. او در هر نمونه، فراخوانی والای کلیسا را جهت انجام مقصود جاودان خدا ارائه می‌دهد. دست نوشته‌های جدیداً یافت شده، که مکمل این ترجمۀ نو و تازه از کتاب «کلیسای باشکوه» است، این کتاب را مبدل به کامل‌ترین ثبت پیام‌های داده شده توسط واچمن نی از پاییز ۱۹۳۹ تا پاییز ۱۹۴۲ می‌گرداند.

دانلود PDF برای دانلود این کتاب، لطفاً خط مشی توزیع را تأیید کنید