Förhandsgranska och ladda ner bokfiler

De sju böckerna i denna serie finns uppräknade nedan, de är grupperade efter grundläggande, medelsvåra och avancerade ämnen. Om du behöver hjälp med nedladdningen av böckerna besök Supportsidan. Vänligen godkänn distributionspolicyn nedan för att aktivera din nedladdning av böckerna.

Distributionspolicy för filerna på denna sida

Living Stream Ministry är glada över att kostnadsfritt kunna tillgängliggöra den elektroniska versionen av dessa sju böcker. Vår förhoppning är att många läser igenom dessa böcker och även rekommenderar dem till andra. För den goda ordningens skull ber vi er att endast trycka ut filerna för eget bruk. Skicka inte dessa filer vidare i någon form. Om du önskar fler kopior var vänlig kontakta oss skriftligen på mmb.permissions@lsm.org. Vi anmodar även att alla copyright meddelanden respekteras i enlighet med gällande lag. Dessa PDF filer ska inte förändras eller plockas isär för något annat ändamål.

Det kristna livets grundläggande principer, Vol. 1
Det kristna livets grundläggande principer, Vol. 1
by Witness Lee and Watchman Nee
From the back cover: Det kristna livet är meningsfullt och signifikant men de flesta förstår ändå inte det kristna livets grundläggande principer som presenteras i Guds ord, Bibeln. I Det kristna livets grundläggande principer, Volym ett av Watchman Nee och Witness Lee, introduceras och beskrivs det kristna livet. I det första kapitlet som handlar om det mänskliga livets hemlighet presenteras Guds frälsningsplan. De följande kapitlen räknar upp ett flertal grundläggande erfarenheter som en kristen bör ha. Det sista kapitlet presenterar den slutgiltiga nyckeln till den troendes kristna liv - Att erfara Kristus i den mänskliga anden. För de som söker Gud och för de troende som önskar växa till i Kristus, kommer dessa budskap ge ett fast fundament till ett rikt och meningsfullt kristet liv.

Ladda ner PDF Vänligen godkänn distributionspolicyn för att kunna ladda ner denna bok.

Det kristna livets grundläggande principer, Vol. 2
Det kristna livets grundläggande principer, Vol. 2
by Witness Lee and Watchman Nee
From the back cover: Brännpunkten i det kristna livet är att lära känna Kristus. För att uppnå detta måste vi dagligen kontakta och erfara honom på ett levande sätt. Denna erfarenhet innefattar några grundläggande principer, lämplig andlig föda, regelbunden andlig tillbedjan och en djup andlig tillväxt. I Det kristna livets grundläggande principer, Volym två av Watchman Nee och Witness Lee, presenteras tre grundläggande principer för ett hälsosamt kristet liv: Att spendera tid med Herren, att kontakta honom på ett enkelt sätt, att växa djupt i honom. Dessa budskap kommer att leda sökande kristna till den rika näringen som finns i Guds ord, till att ha en ständig kontakt med Kristus samt till en djup och fördold upplevelse av Gud.

Ladda ner PDF Vänligen godkänn distributionspolicyn för att kunna ladda ner denna bok.

Den alltomfattande Kristus
Den alltomfattande Kristus
by Witness Lee
From the back cover: Alla förebilder och symboler i det Gamla testamentet presenterar en underbar vy över vår frälsare Jesus Kristus. Det goda landet är en av de mest betydelsefulla förebilderna men är ändå den mest förbisedda. I Den alltomfattande Kristus framställer Witness Lee delar av Femte Moseboken och visar att det land som Israels barn ärvde är en fullständig förebild av Kristus, vilken är vårt nytestamentliga arv. Han presenterar en detaljerad studie av några av det goda landets outrannsakliga rikedomar. Varje bild förklaras och tillämpas som de troendes erfarenhet och upplevelse. Från början till slut uppmanar Den Alltomfattande Kristus alla de som söker Gud att dagligen erfara och njuta Kristus som det goda landet för att uppfylla Guds eviga avsikt.

Ladda ner PDF Vänligen godkänn distributionspolicyn för att kunna ladda ner denna bok.

Guds ekonomi
Guds ekonomi
by Witness Lee
From the back cover: 1927 publicerade Watchman Nee sin andliga klassiker, "Den andliga människan", som behandlar det kristna livets tillväxt och utveckling. I den boken presenterar Nee den enkla bibliska sanningen att människan består av tre delar - ande, själ och kropp - som en central och nödvändig uppenbarelse för att de troende ska kunna utvecklas i sitt andliga liv. I Guds ekonomi, bygger Witness Lee, Nees närmsta och mest betrodde medarbetare, på detta fundament för att uppenbara Bibelns centrala uppenbarelse - att Gud vill förläna sig själv in i människan för sitt fulla uttryck i församlingen. I "Guds ekonomi" uppenbarar Lee tydligt den Treenige Gudens handling och ger de troende en väg att samarbeta med honom för att uppfylla Guds eviga plan.

Ladda ner PDF Vänligen godkänn distributionspolicyn för att kunna ladda ner denna bok.

Det kristna livets grundläggande principer, Vol. 3
Det kristna livets grundläggande principer, Vol. 3
by Witness Lee and Watchman Nee
From the back cover: Det finns ytterligare erfarenheter av Kristus som är grundläggande för det kristna livet. Som troende borde vi leva enligt de högre livsprinciperna istället för att enbart leva efter principen om rätt och fel. När Guds liv verkar i oss, kommer detta livs skinande att leda oss till att leva tillbörligt och till att bygga upp oss med andra troende till ett korporativt Guds uttryck, församlingen. I det kristna livets grundläggande principer, Volym, tre av Watchman Nee och Witness Lee, beskrivs dessa erfarenheter på ett detaljerat sätt. Dessa budskap kommer att förläna andlig föda till alla heliga för både deras personliga tillväxt i Herren och för församlingens tillväxt och uppbyggnad.

Ladda ner PDF Vänligen godkänn distributionspolicyn för att kunna ladda ner denna bok.

Kunskap av liv
Kunskap av liv
by Witness Lee
From the back cover: Guds önskan är att erhålla ett fullständigt, korporativt uttryck i människan, vilken bär hans avbild, manifesterar hans härlighet samt äger hans auktoritet till att ta itu med hans fiende. Väldigt få troende inser emellertid att denna önskan endast kan uppnås genom Guds eget liv. Ännu färre har berört ämnet att känna och erfara det gudomliga livet som gjorts tillgängligt för oss genom Kristi död och uppståndelse. I "Kunskap av liv" belyser Witness Lee vägen som leder till liv, vilken börjar med pånyttfödelsen och framskrider med att känna livets inre känsla. "Kunskap av liv" ger ett fundament till den verkliga upplevelsen av Kristus och en behjälplig introduktion till efterföljaren, Erfarenhet av liv.

Ladda ner PDF Vänligen godkänn distributionspolicyn för att kunna ladda ner denna bok.

Den härliga församlingen
Den härliga församlingen
by Watchman Nee
From the back cover: Gud ser på församlingen, de återlösta troende, från ett himmelskt perspektiv. Han ser församlingen som Kristi härliga motstycke och inte alls som besegrad av synden och syndernas makt. I "Den härliga församlingen" diskuterar Watchman Nee fyra betydelsefulla framställningar av församlingen i Bibeln: Eva i första Mosebok 2, hustrun i Efesierbrevet 5, kvinnan i Uppenbarelseboken 12 samt Bruden i Uppenbarelsen 21 och 22. Vid varje tillfälle framställer han församlingens höga kallelse att uppfylla Guds eviga avsikt. Handskrivna anteckningar som nyligen upptäckts, kompletterar denna nya översättning av "Den härliga församlingen" och är således den mest fullständiga förteckningen av de budskap som gavs av Watchman Nee hösten 1939 och hösten 1942.

Ladda ner PDF Vänligen godkänn distributionspolicyn för att kunna ladda ner denna bok.