Så börjar man läsa denna bokserie.


	Det kristna livets grundläggande principer, Vol. 1 
	Det kristna livets grundläggande principer, Vol. 2 
	Den alltomfattande Kristus 
	Guds ekonomi 
	Det kristna livets grundläggande principer, Vol. 3 
	Kunskap av liv 
	Den härliga församlingen
Böckerna i denna serie kan laddas ner som PDF filer. Förvissa dig om att du har installerat den gratis tillgängliga Adobe Reader. Läs igenom distributionspolicyn under vilka dessa filer finns tillgängliga. Nedladdningen sker i en specifik ordning, från den mest grundläggande boken till den mest avancerade boken. Detta arrangemang är till för att maximera din förståelse och uppskattning av ämnena.

Som introduktion till bokserien börjar du med Det kristna livets grundläggande principer, volym 1. Fortsätt sedan med nästa set bestående av tre böcker, vilka på ett grundläggande sätt presenterar Kristus som alltings verklighet och som det centrala i Guds plan, vilken Bibeln kallar "Guds ekonomi" (1Tim. 1:4). Efter att ha lagt denna grund kan du fortsätta läsa de sista tre böckerna, vilka fortskrider i en progressiv erfarenhet av det gudomliga livet och till Guds slutgiltiga mål i församlingen. Vi hoppas att denna läsning, steg för steg, genom hela bokserien kommer att vara till stor hjälp för att du ska lära känna Gud och hans avsikt bättre.