Välkommen till hemsidan för utgåvor ämnade för massdistribution.


	Det kristna livets grundläggande principer, Vol. 1 
	Det kristna livets grundläggande principer, Vol. 2 
	Den alltomfattande Kristus 
	Guds ekonomi 
	Det kristna livets grundläggande principer, Vol. 3 
	Kunskap av liv 
	Den härliga församlingen

Living Stream Ministry har sedan 2003 gjort ett urval av sina böcker tillgängliga för massdistribution. En särskild bokserie om sju böcker har publicerats på nästan 26 språk och ytterligare språk är på väg. Vår förhoppning är att dessa specialutgåvor kan spridas över hela jorden, till alla de nationer och språk där de som söker Gud och hans vilja finns.

Vi är glada att vi genom denna hemsida kan tillgängliggöra hela innehållet av dessa sju böcker på de språk som för närvarande är tillgängliga. I takt med att resurserna tillåter kommer vi att addera nya språk efter hand som de blir tillgängliga. Vi vill uppmuntra dig att läsa sektionen Så börjar man för att få några användbara tips för att läsningen av dessa böcker ska bli givande för dig. Vi välkomnar även dina förslag och önskemål, exempelvis hur man kan få dessa böcker i tryckt version, de finns nu tillgängliga i många länder genom samverkande distribution.