מדיניות הפצה הנוגעת לקבצים באתר זה

שירות זרם חי שמח לעשות זמינים את הגרסאות האלקטרוניות של שבעת הספרים האלו. אנו מקווים שרבים יעיינו בכל הספרים האלו ויוכלו להפנות אחרים אליהם בחופשיות. היננו מבקשים, למען שמירה על סדר טוב, להגביל הדפסות קבצים אלו לשימושכם הפרטי. נא לא לפרסם קבצים אלו בכל מקום אחר בצורה כלשהי. אם ברצונכם לשכפל עותקים מעבר לזה, אנא צרו איתנו קשר, בצירוף בקשה כתובה, בכתובת mmb.permissions@lsm.org. היננו גם מבקשים שכל המודעות הנוגעות לזכויות היוצרים תכובדנה בהתאם לחוקים הרלוונטיים. אסור לשנות או לפצל קבצי PDF אלה באופן כלשהו לכל צורך אחר.