Politika jonë për shpërndarjen e dosjeve në këtë adresë interneti

Living Stream Ministry dëshiron t’i bëjë variantet elektronike të këtyre shtatë librave të disponueshme falas. Ne shpresojmë se shumë veta do t’i lexojnë këta libra dhe nuk do të ngurrojnë t’ua rekomandojnë të tjerëve. Për hir të rregullit, kërkojmë që printimi i këtyre dosjeve të kufizohet vetëm për përdorimin tuaj vetjak. Ju lutemi, mos i ripostoni këto dosje tjetërkund në asnjë formë. Nëse dëshironi të bëni kopje të tjera veç kësaj, ju lutemi dërgoni një shpjegim të përimtuar me shkrim për përdorimin e synuar dhe një kërkesë për leje te [email protected]. Gjithashtu kërkojmë që të gjitha shënimet për të drejtën e autorit të respektohen sipas ligjit në fuqi. Këto dosje PDF nuk duhet të modifikohen ose të copëzohen në ndonjë mënyrë për përdorim tjetër.