Ang aming Patakaran para sa Pamamahagi ng mga File sa Site na ito.

Ang Living Stream Ministry ay nalulugod na gawing libre ang paggamit sa mga elektronikong bersyon ng pitong aklat na ito. Umaasa kami na marami ang magbabasa sa lahat ng mga aklat na ito at huwag mag-atubiling sabihin ito sa iba. Hinihiling namin para sa mabuting kaayusan na ang pag-imprenta ng mga file na ito ay maging limitado sa iyong pansariling paggamit. Mangyaring huwag i-repost ang mga file na ito sa anumang lugar sa anumang anyo. Kung nais ninyong kopyahin ang higit pa rito, mangyaring magpadala ng detalyadong nakasulat na paliwanag ng nilalayong paggamit at humiling ng permiso sa [email protected]. Hinihiling din namin na ang lahat ng mga abiso sa copyright ay igalang ayon sa naaangkop na batas. Ang mga PDF file na ito ay hindi dapat baguhin o kalasin sa anumang paraan para sa anumang iba pang paggamit.