LIVING STREAM MINISTRY

बृहत् वितरणका निम्ति प्रकाशनहरू

यो साइटका फाइलहरू वितरण गराइको निम्ति हाम्रो नीति

लिभिङ स्ट्रिम मिनिष्ट्री यी सात पुस्तकहरूको इलेक्ट्रनिक भाषान्तरण निःशुल्क उपलब्ध गराउन खुशी छ । हामी आशा गर्छौं धेरैले पूरै यी सबै पुस्तकहरूलाई पढ्नेछन् र यी पुस्तकहरू अरूहरूलाई सिफारिस गर्न स्वतन्त्र अनुभूति गर्नेछन् । हामी यी फाइलहरूका छपाइहरू असल क्रमको खातिर तपाईंको आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगसँग सीमित हुनुहोस् भनी विन्ती गर्दछौं । कृपया यी फाइलहरूलाई कुनै पनि रूपमा कतै पुनः पोष्ट नगर्नुहोस् । तपाईंले योबाहेक प्रतिलिपिहरू नक्कल गर्न चाहेमा, कृपया चिताएको प्रयोगको विस्तृत लिखित वर्णन र अनुमतिको निम्ति आग्रह [email protected] मा पठाउनुहोस् । हामी यो पनि आग्रह गर्छौं कि सबै कपिराइट सूचनाहरूलाई प्रयोजनीय कानूनअनुसार सम्मान गरिनेछन् । यी पीडीएफ फाइलहरू कुनै अरू प्रयोगको निम्ति कुनै पनि तरीकामा रूपान्तरित गरिनु वा अलग्याउनुहुँदैन ।