Podmienky distribúcie súborov dostupných na týchto stránkach

Spoločnosť Living Stream Ministry s radosťou sprístupňuje bezplatnú elektronickú verziu vyššie uvedených siedmych kníh. Dúfame, že si všetky tieto knihy nájdu mnoho čitateľov, ktorí ich radi odporučia ďalším. V záujme zachovania dobrého poriadku Vás prosíme, aby ste obmedzili tlač týchto súborov na výtlačky určené len pre vlastnú potrebu. Prosíme Vás, aby ste tieto súbory v žiadnej podobe neposielali ďalej. Ak máte záujem o väčší počet kópii presahujúci vyššie uvedené podmienky, napíšte prosím podrobné písomné vysvetlenie Vami zamýšľaného použitia a požiadavku o povolenie na mmb.permissions@lsm.org. Rovnako Vás prosíme, aby ste rešpektovali všetky autorské práva v súlade s platnými zákonmi. Tieto PDF súbory nie je možné žiadnym spôsobom upravovať ani rozdeľovať na menšie časti.