LIVING STREAM MINISTRY

สิ่งตีพิมพ์สำหรับแจกจ่ายแก่มวลชน

นโยบายของเราในการแจกไฟล์บนเว็บไซต์นี้

Living Stream Ministry ยินดีให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดหนังสือทั้งเจ็ดเล่มนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ฟรี. เราหวังให้ผู้คนมากมายได้อ่านหนังสือเหล่านี้จนจบและแนะนำผู้อื่นมาอ่านหนังสือเหล่านี้ได้เต็มที่. เราขอให้ทุกท่านเก็บไฟล์หนังสือเหล่านี้ไว้ใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้นเพื่อความเป็นระเบียบ. กรุณาอย่าส่งต่อไฟล์เหล่านี้ไปเผยแพร่ที่อื่นในทุกรูปแบบ. ถ้าคุณอยากนำไฟล์เหล่านี้ไปทำซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น กรุณาเขียนอธิบายวัตถุประสงค์อย่างละเอียดและส่งคำขออนุญาตมาที่นี่ [email protected] หนังสือเหล่านี้สงวนลิขสิทธิ์ เราอยากขอให้คุณเคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยไม่นำไฟล์สกุล PDF เหล่านี้ไปดัดแปลงหรือตัดตอนเพื่อนำไปใช้กับจุดประสงค์อย่างอื่นเด็ดขาด