Distributionspolicy för filerna via denna hemsida

Living Stream Ministry vill med glädje och helt gratis göra tillgängligt den elektroniska versionen av dessa sju böcker. Vår förhoppning är att många läser igenom dessa böcker och även rekommenderar dem till andra. För den goda ordningens skull ber vi er att endast printa filerna för eget bruk. Vidarebefordra inte dessa filer till någon annan i någon form. Om du önskar fler kopior ber vi dig vänligen att kontakta oss skriftligen på mmb.permissions@lsm.org. Vi anmodar även att all copyright respekteras i enlighet med lokalt gällande lag. Dessa PDF filer får inte ändras eller styckas upp för något annat ändamål.