איך מתחילים בסדרת ספרים זו


	יסודות החיים המשיחיים 
	יסודות החיים המשיחיים 
	המשיח הכל-כולל 
	כלכלת אלוהים 
	יסודות החיים המשיחיים 
	ידע החיים 
	הכנסייה הכבודה
את הספרים בסדרה זו ניתן להוריד כקבצים בפורמט PDF. ודאו שהותקנה אצלכם התוכנה Acrobat Reader הזמינה בחינם. ודאו שעיינתם במדיניות ההפצה שעל-פיה קבצים אלה נעשים זמינים. ההורדות רשומות לפי סדר מסוים, מהבסיסיות ביותר עד המתקדמות ביותר. סידור זה אמור למקסם את הבנתכם והערכתכם את הנושאים.

על מנת להתקדם בקריאת שבעת הספרים עליכם להתחיל ב"יסודות החיים המשיחיים", כרך א, בתור מבוא לסדרה. אחר-כך, המשיכו עם הסט הבא בן שלושה ספרים, אשר מציגים את הנושאים הבסיסיים על-אודות המשיח כממשות כל הדברים וכמרכז תכנית אלוהים, אשר מכונה בכתבי הקודש "כלכלת אלוהים" (טימותאוס א:4)(יוונית). לאחר יסוד זה, המשיכו עם שלושת הספרים האחרונים, אשר הולכים הלאה אל חוויות החיים האלוהיים המתקדמים ואל יעד אלוהים הסופית בכנסייה. אנו מקווים כי קריאה כזאת (שלב אחר שלב) של כל הסדרה תעזור לכם באופן מירבי בדרככם לידיעת אלוהים ותכליתו בצורה יותר טובה.