תצוגה מקדימה והורדת קבצי הספרים

שבעת הספרים בסדרה זו מופיעים ברשימה למטה בסיווג לפי רמות: נושאים בסיסיים, בינוניים ומתקדמים. פשוט הקליקו את הלינק כדי להתחיל לקרוא.

מדיניות הפצה הנוגעת לקבצים באתר זה

שירות זרם חי שמח לעשות זמינים את הגרסאות האלקטרוניות של שבעת הספרים האלו. אנו מקווים שרבים יעיינו בכל הספרים האלו ויוכלו להפנות אחרים אליהם בחופשיות. היננו מבקשים, למען שמירה על סדר טוב, להגביל הדפסות קבצים אלו לשימושכם הפרטי. נא לא לפרסם קבצים אלו בכל מקום אחר בצורה כלשהי. אם ברצונכם לשכפל עותקים מעבר לזה, אנא צרו איתנו קשר, בצירוף בקשה כתובה, בכתובת mmb.permissions@lsm.org. היננו גם מבקשים שכל המודעות הנוגעות לזכויות היוצרים תכובדנה בהתאם לחוקים הרלוונטיים. אסור לשנות או לפצל קבצי PDF אלה באופן כלשהו לכל צורך אחר.

יסודות החיים המשיחיים
יסודות החיים המשיחיים
by Witness Lee and Watchman Nee
מתוך הכתוב על גבי הכריה האחרוית "החיים המשיחיים מלאים בחשיבות ובמשמעות, ואולם רבים אינם מבינים את יסודותיהם, כפי שהם מוצגים בדבר אלוהים – כתבי הקודש. יסודות החיים המשיחיים, כרך א', מאת ווֹצ'מן ני וּוִיטנס לי, מציע היכרות עם החיים המשיחיים ומתאר אותם. תכנית הישועה של אלוהים מוצגת בו בפרק הראשון, העוסק בתעלומת החיים האנושיים. הפרקים הבאים מפרטים אחדות מחוויות היסוד של המשיחי. בפרק האחרון מוצג המפתח הסופי לחייו המשיחיים של המאמין – חוויית המשיח ברוח האנושית. למחפשים אחר אלוהים ולמאמינים החפצים לגדול במשיח יכוננו המסרים המובאים כאן בסיס איתן לחיים משיחיים עשירים ובעלי-משמעות."

הורידו PDF אנא אשרו את הסכמתכם עם מדיניות ההפצה כדי לאפשר הורדת ספר זה.

יסודות החיים המשיחיים
יסודות החיים המשיחיים
by Witness Lee and Watchman Nee
מתוך הכתוב על גבי הכריה האחרוית "עיקר החיים המשיחיים הוא ידיעת המשיח עצמו. לשם כך עלינו לגעת בו ולחוות אותו בדרך חיה מיום ליום. חוויה זו כוללת כמה יסודות בסיסיים, ובכללם מזון רוחני מתאים, השתחוות רוחנית סדירה וגדילה רוחנית עמוקה. ביסודות החיים המשיחיים, כרך ב', מאת ווֹצ'מן ני וּוִיטנס לי, מוצגים שלושה יסודות בסיסיים הדרושים לחיים משיחיים בריאים: הקדשת זמן לאדון, נגיעה בו בדרך פשוטה וגדילה עמוקה בו. המסרים המובאים כאן יובילו משיחיים מחפשים להיזון במזון העשיר של דבר אלוהים, לגעת במשיח בכל רגע ורגע ולחוות את אלוהים בחוויה עמוקה ונסתרת."

הורידו PDF אנא אשרו את הסכמתכם עם מדיניות ההפצה כדי לאפשר הורדת ספר זה.

המשיח הכל-כולל
המשיח הכל-כולל
by Witness Lee
מתוך הכתוב על גבי הכריה האחרוית "כל הדמויות המטרימות והדימויים המופיעים לכל אורך התנייך מציגים מראה נפלא של מושיענו ישוע המשיח. אחת הדמויות המטרימות, בעלת משמעות רבה ביותר, ויחד עם זאת אחת שהתעלמו ממנה, היא הארץ הטובה, ארץ כנען. בספר המשיח הכל-כולל מבאר ויטנס לי קטעים מתוך ספר דברים ומראה, כי הארץ, שנחלו בני ישראל, היא דמות מטרימה מלאה של המשיח הכל-כולל, שהוא נחלתנו בברית החדשה. הוא מציג עיון מפורט בכמה מאוצרותיה העמוקים לאין-חקר של הארץ הטובה, על נחליה ופלגיה, החיטה והשעורה, התאנה והגפן, ואפילו אבני הברזל שבה. כל דמות מטרימה מוסברת ומיושמת בחווייתנו כמאמינים. כל מאמין צריך להיכנס לתוך משיח כל-כולל זה. לשכון ולדבוק בו, ולהיאבק עבודו. מתחילתו ועד סופו מעודד המשיח הכל-כולל את מחפשי אלוהים ליהנות מהמשיח באופן יומיומי, לחוות את המשיל וליישם אותו כארץ הטובה באופו יומיומי, לשם הגשמת תכלית אלוהים הנצחית."

הורידו PDF אנא אשרו את הסכמתכם עם מדיניות ההפצה כדי לאפשר הורדת ספר זה.

כלכלת אלוהים
כלכלת אלוהים
by Witness Lee
מתוך הכתוב על גבי הכריה האחרוית "בשנת 1927 פרסם ווֹצ'מן ני את חיבורו הרוחני הקלאסי על הגדילה וההתקדמות המשיחיות,The Spiritual Man [האדם הרוחני]. בספר זה מציג ני את אמת כתבי הקודש הפשוטה, שהאדם מורכב משלושה חלקים – רוח ונפש וגוף – כגילוי מרכזי והכרחי עבור מאמינים למען התקדמותם בחייהם הרוחניים. בכלכלת אלוהים נשען עמיתו לעבודה ואיש אמונו הקרוב ביותר של ני, ווּיטנס לי, על הבסיס הזה, כדי להסיר את הלוט מעל ההתגלות המרכזית של כתבי הקודש – שאלוהים רוצה להאציל את עצמו אל-תוך האדם לשם ביטויו המלא בכנסייה. בכלכלת אלוהים חושף לִי בבהירות את תנועת השילוש האלוהי, ומעניק למאמינים דרכים מעשיות לשתף עמו פעולה לשם הגשמת תכניתו הנצחית."

הורידו PDF אנא אשרו את הסכמתכם עם מדיניות ההפצה כדי לאפשר הורדת ספר זה.

יסודות החיים המשיחיים
יסודות החיים המשיחיים
by Witness Lee and Watchman Nee
מתוך הכתוב על גבי הכריה האחרוית "קיימות חוויות המשיח נוספות, שעומדות ביסוד החיים המשיחיים. כמאמינים עלינו לחיות לא בהתאם לעקרון הנכון והלא-נכון, אלא בהתאם לעקרון החיים, שהוא גבוה יותר. כאשר חיי אלוהים פועלים בתוכנו, זריחת החיים האלה מביאה אותנו אל אורח חיים ראוי ובונה אותנו ביחד עם מאמינים אחרים לביטוי מאוגד של אלוהים, הוא הכנסייה. ביסודות החיים המשיחיים, כרך ג', מאת ווֹצ'מן ני וּוִיטנס לי, החוויות האלה מפורטות. המסרים המובאים כאן יאצילו מזון רוחני אל-תוך כל המאמינים, הן לשם גדילתם האישית באדון, הן לשם גדילתה ובניינה של הכנסייה."

הורידו PDF אנא אשרו את הסכמתכם עם מדיניות ההפצה כדי לאפשר הורדת ספר זה.

ידע החיים
ידע החיים
by Witness Lee
מתוך הכתוב על גבי הכריה האחרוית "חפצו של אלוהים הוא לרכוש ביטוי מלא ומאוגד באדם, שיישא את צלמו, יפגין את כבודו ויאחוז בסמכותו כדי לטפל באויבו. אף-על-פי-כן, מעטים המאמינים המבינים, כי חפץ זה יכול להתגשם דרך חיי אלוהים עצמו בלבד. מעטים אף יותר נגעו בעניין הידיעה והחוויה של החיים האלוהיים, שנעשו זמינים לנו דרך מות המשיח ותחייתו. בידע החיים שופך וויטנס לי אור על הנתיב המוביל אל החיים, החל מלידה-מחדש ובהתקדם לידיעת תחושת החיים הפנימית. ידע החיים מספק בסיס לחוויית המשיח האמיתית ומבוא מועיל לספר המשלים אותו, The Experience of Life [חוויית החיים]."

הורידו PDF אנא אשרו את הסכמתכם עם מדיניות ההפצה כדי לאפשר הורדת ספר זה.

הכנסייה הכבודה
הכנסייה הכבודה
by Watchman Nee
מתוך הכתוב על גבי הכריה האחרוית "אלוהים רואה את הכנסייה, המאמינים הגאולים, מנקודת מבט שמיימית. הוא אינו רואה אותה כמובסת בידי כוח החטא והחטאים – אדרבה, אלוהים רואה את הכנסייה כעזר-כנגד הכבודה של המשיח. בספר הכנסייה הכבודה דן ווֹצ'מן ני בארבעה ייצוגים רבי-משמעות של הכנסייה בכתבי הקודש: חוה בבראשית ב, הרעיה באפסים ה, האישה בהתגלות יב והכלה בהתגלות כא ו-כב. בכל אחד מהמקרים הוא מציג את ייעוד הכנסייה העליון, להגשים את תכלית אלוהים הנצחית. לתרגום החדש והעדכני המובא כאן של הכנסייה הכבודה נוספו הערות בכתב-יד, שנתגלו לאחרונה, העושות אותו לתיעוד המסרים השלם ביותר, שנשא ווצ'מן ני בין סתיו 1939 לסתיו 1942."

הורידו PDF אנא אשרו את הסכמתכם עם מדיניות ההפצה כדי לאפשר הורדת ספר זה.