Maligayang pagdating sa Site ng mga Lathalain ng Malawakang Pamamahagi


	Mga Pangunahing Elemento ng Buhay-Kristiyano Tomo 1 
	Mga Pangunahing Elemento ng Buhay-Kristiyano Tomo 2 
	Ang Nagpapaloob ng Lahat na Kristo 
	Ang Ekonomiya ng Diyos 
	Mga Pangunahing Elemento ng Buhay-Kristiyano Tomo 3 
	Ang Kaalaman sa Buhay 
	Ang Maluwalhating Ekklesia

Mula noong 2003 ang Living Stream Ministry ay gumawa ng isang piling hanay ng mga lathalain nito na magagamit para sa malawakang pamamahagi. Sa partikular, isang serye ng pitong aklat ang nailathala sa 26 na wika na may mga karagdagang wika na pana-panahong idinaragdag. Hangad namin na ang mga edisyong ito ng malawakang pamamahagi ay maipakalat sa buong mundo sa lahat ng naghahangad na makilala ang Diyos at ang Kanyang layunin, anuman ang kanilang nasyonalidad o wika.

Ikinagagalak naming gawin ang buong nilalaman ng pitong lathalaing ito na makukuha sa pamamagitan ng site na ito sa lahat ng mga wikang kasalukuyang magagamit. Kung matutustusan, sisikapin naming magdagdag ng mga bagong wika kung may pagkakataon. Hinihikayat namin kayong basahin ang seksyong Pagsisimula para sa ilang makatutulong na paggabay para sa pagbabasa ng mga aklat na ito sa kapaki-pakinabang na paraan. Tinatanggap din namin ang inyong mga mungkahi at kahilingan, kabilang na kung paano makakuha ng mga nakaimprentang kopya ng mga aklat na ito, na madaling maabot na ngayon sa maraming bansa sa pamamagitan ng mga nakikipagtulungang tagapamahagi.