LIVING STREAM MINISTRY

Հրատարակություններ մասսայական տարածման համար

Բարի գալուստ հրատարակությունների զանգվածային տարածման կայք


	Քրիստոնեական կյանքի հիմնական տարրերը, Առաջին մաս 
	Քրիստոնեական կյանքի հիմնական տարրերը, Երկրորդ մաս 
	Համաբովանդակ Քրիստոսը 
	Աստծու տնտեսությունը 
	Քրիստոնեական կյանքի հիմնական տարրերը, Երրորդ մաս 
	Կյանքի գիտությունը 
	Փառավոր եկեղեցին

2003թ.-ից սկսած «Living Stream Ministry»-ն իր հրատարակությունների ընտրանի է տրամադրել մասսայական տարածման համար: Մասնավորապես, յոթ գրքից բաղկացած մի շարք է հրատարակվել 40 լեզուներով, և լեզուների շարքը պարբերաբար համալրվում է: Մեր ցանկությունն այն է, որ մասսայական տարածման համար նախատեսված այս հրատարակությունները լայնորեն տարածվեն ողջ երկրագնդով մեկ՝ հասնելով նրանց, ովքեր ձգտում են ճանաչելու Աստծուն ու Նրա մտահղացումը՝ անկախ ազգությունից կամ լեզվից:

Կայքի միջոցով մենք ուրախ ենք ձեզ տրամադրել այս յոթ հրատարակությունների ողջ բովանդակությունը ներկայումս հասանելի լեզուներով: Որքան միջոցները թույլ տան, մենք կջանանք ժամանակ առ ժամանակ այլ լեզուներով հրատարակություններ ավելացնել: Ձեզ առաջարկում ենք կարդալ Ինչպես սկսել բաժինը, որը ձեզ կօգնի առավելագույն օգուտ ստանալու այդ գրքերի ընթերցումից: Մենք նաև ողջունում ենք ձեր առաջարկներն ու ցանկությունները, ներառյալ ձեր՝ այս գրքերի տպագրված օրինակները ձեռք բերելու խնդրանքը, ինչն այժմ հնարավոր է նրանց միջոցով, ովքեր շատ երկրներում մեզ հետ համագործակցում են տարածման հարցում: