به سایت انتشارات برای توزیع گسترده خوش آمدید


	عناصر اصلی زندگی مسیحی جلد اول 
	عناصر اصلی زندگی مسیحی  جلد دوم 
	مسیح شامل‌تمام 
	 اقتصاد خدا 
	عناصر اصلی زندگی مسیحی  جلد سوم 
	 شناخت حیات 
	کلیساى جلیل و باشکوه

از سال ۲۰۰۳، Living Stream Ministry مجموعه‌ای منتخب از انتشارات خود را برای توزیع گسترده در دسترس قرار داده است. به ویژه، یک سری مشتمل بر هفت کتاب به ۲۳ زبان منتشر شده، و ترجمه به زبان‌های بیشتر به طور متناوب به آنها اضافه می‌شود. امیدواریم که این نسخه‌های توزیع گسترده در سرتاسر جهان در دسترس همه جویندگان شناخت خدا و مقصود او، صرف نظر از ملیت یا زبان آنها، قرار گیرد.

متن کامل این هفت کتاب به همه زبان‌های موجود فعلی از طریق این سایت قابل دستیابی است. با استفاده از امکانات موجود، در تلاش هستیم که به طور متناوب ترجمه به زبان‌های دیگر را به این مجموعه اضافه کنیم. جهت دسترسی به راهنمایی‌های مفید برای مطالعه سودمند این مجموعه کتب، به بخش شروع ، مراجعه کنید. از نظرات و پیشنهادات شما استقبال می‌کنیم. و پاسخگوی درخواست‌های شما هستیم، از جمله چگونگی دسترسی به نسخه چاپی این کتب، که هم اکنون در بسیاری از کشورها از طریق توزیع‌کنندگان همکار در دسترس هستند.