Velkommen til hjemmesiden for utgivelser i massedistribusjon


	Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Vol. 1 
	Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Vol. 2 
	Den altomfattende Kristus 
	Guds økonomi 
	Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Vol. 3 
	Kunnskapen om liv 
	Den herlige menigheten
Siden 2003 har Living Stream Ministry gjort et utvalg av sine publikasjoner tilgjengelig for massedistribusjon. Spesielt har en serie på syv bøker blitt publisert på nærmere tjue språk mens oversettelse til ytterligere flere språk pågår. Det er vårt håp at spesialutgivelsene av disse bøkene kan bli spredt utover hele jorden til de mange nasjoner og språk, til dem som søker etter å kjenne Gud og Hans hensikt.

Vi er glade for å kunne tilby det fulle innholdet av disse syv publikasjonene på dette nettstedet og på de språkene som for øyeblikket er tilgjengelig. Ettersom ressursene tillater det, vil vi bestrebe oss på å legge til ytterligere språk. Vi vil anbefale deg å lese "Komme i gang" seksjonen for hjelp til hvordan du kan lese gjennom disse bøkene med mest mulig utbytte. Vi ønsker også å få tilbakemelding fra deg angående forslag og ønsker, inkludert hvordan å få tak i trykte utgaver av disse bøkene, som nå er tilgjengelig i mange land gjennom samarbeidende distributører.