Chào mừng bạn đến với Trang Ấn Phẩm Phân Phát Rộng Rãi


	Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 1 
	Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 2 
	Đấng Christ bao-hàm-tất-cả 
	Gia Tể của Đức Chúa Trời 
	Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 3 
	Hiểu biết sự sống 
	Hội Thánh vinh hiển

Kể từ năm 2003, Living Stream Ministry đã chọn lọc một bộ từ các ấn phẩm hiện có để phân phát rộng rãi. Cụ thể, một bộ sách gồm bảy quyển đã được xuất bản bằng 40 ngôn ngữ và các ngôn ngữ khác sẽ được định kì thêm vào. Mong muốn của chúng tôi là những phiên bản phân phát rộng rãi này được lưu truyền rộng rãi khắp đất, đến với tất cả những người tìm kiếm, muốn biết Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài, bất kể quốc tịch hay ngôn ngữ.

Chúng tôi hân hạnh cung cấp nội dung đầy đủ của bảy ấn phẩm thông qua trang này bằng tất cả các ngôn ngữ sẵn có hiện nay. Khi nguồn lực cho phép, theo thời gian chúng tôi sẽ nỗ lực đưa thêm các ngôn ngữ mới. Chúng tôi khuyến khích bạn hãy đọc phần Bắt đầu để biết một số mẹo hữu ích hầu đọc những sách này cách có lợi nhất. Chúng tôi cũng hoan nghênh các đề xuất và yêu cầu của bạn, bao gồm cách nhận bản in của những sách này, hiện đã có ở nhiều nước thông qua các nhà hợp tác phân phối.