LIVING STREAM MINISTRY

Публикации за масово разпространение

Добре дошли в сайта за масово разпространение на публикации


	Основни Елементи на Християнския Живот, първи том 
	Основни Елементи на Християнския Живот, втори том 
	Всеобхватният Христос 
	Божията Икономика 
	Основни Елементи на Християнския Живот, трети том 
	Познанието за Живота 
	Славната Църква

През 2003 Living Stream Ministry състави избран комплект от своите публикации, които са на разположение за масово разпространение. В частност, публикувана е поредица от седем книги на 40 езика, като допълнителни езици се добавят периодически. Нашето желание е тези книги да бъдат широко разпространени по целия свят за всички, които се стремят да познаят Бога и Неговата цел, независимо от тяхната националност и език.

Имаме удоволствието да направим тези книги достъпни за всички чрез този уебсайт на всички езици преведени досега. Доколкото позволяват възможностите ни, ще се постараем да добавяме нови езици от време на време. Бихме ви насърчили да прочетете „Да започнем“, рубрика с някои полезни съвети за това как да подходим към четенето на тези книги по най-ползотворния начин. Също така, ние приветстваме вашите предложения и молби, включително това как можете да получите книгите на хартиен носител, които сега са на разположение в много страни чрез нашите разпространители.