Vitajte na domovskej stránke publikácií určených pre hromadnú distribúciu


	Základné prvky kresťanského života, zväzok 1 
	Základné prvky kresťanského života, zväzok 2 
	Všetko zahŕňajúci Kristus 
	Božia ekonómia 
	Základné prvky kresťanského života, zväzok 3 
	Poznanie života 
	Slávna cirkev
Počínajúc rokom 2003 spoločnosť Living Stream Ministry sprístupnila kolekciu svojich publikácii pre hromadnú distribúciu. Konkrétne sa jedná o kolekciu siedmych kníh vydaných v dvadsiatich šiestich jazykoch, pri stále ešte prebiehajúcich prácach na sprístupnení týchto publikácií v ďalších jazykoch. Našou túžbou je, aby sa tieto publikácie, určené pre hromadnú distribúciu široko rozšírili po celej zemi a dostali sa k tým, ktorí chcú poznať Boha a Jeho zámer, bez ohľadu na ich národnosť alebo jazyk.

Na týchto stránkach Vám s radosťou prinášame úplné znenie spomínaných siedmych publikácii v dostupných jazykoch. V rámci našich možností sa pousilujeme o postupné dopĺňanie ďalších jazykových verzií týchto publikácií. Povzbudzujeme Vás, aby ste si prečítali časť Začíname, ktorá Vám pomôže nájsť najvhodnejší spôsob čítania ponúkaných kníh. Zároveň privítame Vaše pripomienky a otázky o tom ako si napríklad objednať tlačenú verziu týchto kníh, momentálne dostupných v mnohých krajinách, prostredníctvom distribútorov, ktorí s nami spolupracujú.