Välkommen till massdistributionsutgåvans hemsida


	Det kristna livets grundläggande principer, Volym 1 
	Det kristna livets grundläggande principer, Volym 2 
	Den alltomfattande Kristus 
	Guds ekonomi 
	Det kristna livets grundläggande principer, Volym 3 
	Kunskap om livet 
	Den härliga församlingen

Living Stream Ministry har sedan 2003 gjort några utvalda böcker tillgängliga för massdistribution. En särskild bokserie om sju böcker har publicerats på nästan 40 språk och ytterligare språk vartefter. Vår förhoppning är att massdistributionsutgåvor kan spridas över hela jorden, till alla de nationer och språk där man söker Gud och hans vilja.

Vi är glada att vi genom denna hemsida kan tillhandahålla hela innehållet av dessa sju böcker på de språk som för närvarande är tillgängliga. I takt med att resurserna tillåter kommer vi att addera nya språk vartefter. Vi vill uppmuntra dig att läsa sektionen Så börjar du för att ta del av några användbara tips så att dessa böcker ger dig maximal nytta. Vi välkomnar även dina förslag och önskemål, exempelvis hur man kan få dessa böcker i trycktformat, eftersom de nu finns tillgängliga i många länder via olika distributörer.