LIVING STREAM MINISTRY

สิ่งตีพิมพ์สำหรับแจกจ่ายแก่มวลชน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสิ่งตีพิมพ์สำหรับแจกจ่ายแก่มวลชน


	องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 1 
	องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 2 
	พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง 
	แผนการบริหารของพระเจ้า 
	องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 3 
	ทำความรู้จักกับชีวิต 
	คริสตจักรที่มีสง่าราศี

ตั้งแต่ปี 2003 Living Stream Ministry ได้เลือกหนังสือออกมาชุดหนึ่งสำหรับแจกจ่ายแก่มวลชน หนังสือในชุดนี้มีอยู่เจ็ดเล่ม ได้ถูกจัดพิมพ์ไปแล้ว 40 ภาษา และกำลังจัดพิมพ์เป็นภาษาอื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราตั้งใจที่จะให้ฉบับแจกจ่ายแก่มวลชนนี้แพร่หลายไปทั่วโลก ให้คนทุกชาติทุกภาษาที่ต้องการรู้จักพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ได้อ่าน.

ในเว็บไซต์นี้ เราได้รวบรวมหนังสือทั้งเจ็ดเล่มนี้ไว้ให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้ทุกภาษาที่เราจัดพิมพ์ และเราจะพยายามเพิ่มภาษาอื่นเข้ามาเรื่อยๆ ในอนาคต เท่าที่เราจะทำได้ เราอยากให้คุณคลิกเริ่มต้นที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดที่จะช่วยให้คุณอ่านหนังสือเหล่านี้แล้วได้รับประโยชน์สูงสุด. เรายินดีรับข้อเสนอแนะและคำขออื่นๆ จากคุณ เช่น วิธีขอรับหนังสือเหล่านี้แบบเป็นรูปเล่ม ซึ่งเรามีตัวแทนแจกหนังสือเหล่านี้อยู่ในหลายประเทศทั่วโลก.