Ako začať s touto kolekciou kníh


	Základné prvky kresťanského života, zväzok 1 
	Základné prvky kresťanského života, zväzok 2 
	Všetko zahŕňajúci Kristus 
	Božia ekonómia 
	Základné prvky kresťanského života, zväzok 3 
	Poznanie života 
	Slávna cirkev
Knihy z tejto kolekcie si môžete stiahnuť ako súbory vo formáte PDF. Aby ste mohli prezerať a tlačiť súbory PDF, budete potrebovať voľne dostupný program Adobe Reader. Prečítajte si prosím pozorne podmienky distribúcie, za ktorých sú tieto súbory sprístupnené. Publikácie sprístupnené na stiahnutie sú zoradené v špecifickom poriadku, od najzákladnejších k najpokročilejším. Účelom tohto zoradenia je prispieť k čo najlepšiemu pochopeniu a oceneniu predstavených tém.

Pri postupnom prechádzaní siedmymi knihami, prosím začnite prvým zväzkom knižky Základné prvky kresťanského života, ktorý je úvodom k celej tejto kolekcii. Potom pokračujte skupinou nasledujúcich troch kníh, podľa daného poriadku. Táto druhá skupina pokrýva niektoré základné, zdravé kresťanské praktiky, predstavuje Krista ako skutočnosť každej pozitívnej veci a ako stred Božieho večného plánu, ktorý Biblia nazýva „Božou ekonómiou“ (1Tim 1:4). Po získaní tohto základu odhaľujú posledné tri knihy to, ako veriaci postupne zakúšajú božský život a predstavujú konečný Boží cieľ prostredníctvom cirkvi.  Dúfame, že takéto postupné prečítanie celej tejto kolekcie Vám významne pomôže v hlbšom poznaní Boha a Jeho zámeru.