Náhľad a stiahnutie súboru kníh

Nižšie nájdete zoznam siedmych kníh tejto kolekcie, rozdelených podľa tém na základné, stredne pokročilé a pokročilé. Ak potrebujete pomoc pri stiahnutí kníh, prejdite na stránku podpory. Aby ste si knihy mohli stiahnuť, prosíme aby ste potvrdili svoj súhlas s pravidlami distribúcie. 

Podmienky distribúcie súborov dostupných na týchto stránkach

Spoločnosť Living Stream Ministry s radosťou sprístupňuje bezplatnú elektronickú verziu vyššie uvedených siedmych kníh. Dúfame, že si všetky tieto knihy nájdu mnoho čitateľov, ktorí ich radi odporučia ďalším. V záujme zachovania dobrého poriadku Vás prosíme, aby ste obmedzili tlač týchto súborov na výtlačky určené len pre vlastnú potrebu. Prosíme Vás, aby ste tieto súbory v žiadnej podobe neposielali ďalej. Ak máte záujem o väčší počet kópii presahujúci vyššie uvedené podmienky, napíšte prosím podrobné písomné vysvetlenie Vami zamýšľaného použitia a požiadavku o povolenie na mmb.permissions@lsm.org. Rovnako Vás prosíme, aby ste rešpektovali všetky autorské práva v súlade s platnými zákonmi. Tieto PDF súbory nie je možné žiadnym spôsobom upravovať ani rozdeľovať na menšie časti.

Základné prvky kresťanského života, zväzok 1
Základné prvky kresťanského života, zväzok 1
by Witness Lee and Watchman Nee
Zo zadnej obálky: "Kresťanský život je plný významu a zmyslu, avšak mnohí ľudia nerozumejú základným prvkom tohto života prezentovaného v Božom Slove, Biblii. V Základných prvkoch kresťanského života, zväzku prvom, od Watchmana Nee a Witnessa Lee, je kresťanský život predstavený a opísaný. Boží plán spásy je predstavený v prvej kapitole o tajomstve ľudského života. Nasledujúce kapitoly približujú niekoľko základných skúseností kresťana. Posledná kapitola predstavuje základný kľúč kresťanského života veriacich – zažívanie Krista v ich ľudskom duchu. Pre tých, ktorí hľadajú Boha a pre veriacich, ktorí sa rozhodli rásť v Kristovi, založia tieto posolstvá pevný základ pre bohatý a zmysluplný kresťanský život."

Stiahnuť PDF Pre stiahnutie tejto knihy, prosím vyjadrite svoj súhlas s podmienkami distribúcie.

Základné prvky kresťanského života, zväzok 2
Základné prvky kresťanského života, zväzok 2
by Witness Lee and Watchman Nee
Zo zadnej obálky: "Hlavným bodom kresťanského života je poznať samotného Krista. Preto Ho potrebujeme živým spôsobom kontaktovať a zažívať deň čo deň. Toto zažívanie zahŕňa niekoľko základných prvkov, vrátane správnej duchovnej potravy, pravidelného duchovného uctievania a hlbokého duchovného rastu. V Základných prvkoch kresťanského života, zväzku druhom, od Watchmana Nee a Witnessa Lee, sú predstavené tri základné prvky zdravého kresťanského života: trávenie času s Pánom, kontaktovanie Ho jednoduchým spôsobom a hlboký rast v Ňom. Tieto posolstvá privedú hľadajúcich kresťanov k bohatej výžive Božieho Slova, ku nepretržitému kontaktu s Kristom a hlbokému skrytému prežívaniu Boha."

Stiahnuť PDF Pre stiahnutie tejto knihy, prosím vyjadrite svoj súhlas s podmienkami distribúcie.

Všetko zahŕňajúci Kristus
Všetko zahŕňajúci Kristus
by Witness Lee
Zo zadnej obálky: "Všetky typy a obrazy nájdené v Starom zákone predstavujú nádherný pohľad na nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Jedným z najvýznamnejších, a zároveň prehliadaným typom je dobrá zem. Vo Všetko zahŕňajúcom Kristovi Witness Lee vysvetľuje úryvky z knihy Deuteronómium, ukazujúc, že zem zdedená deťmi Izraela je plná predobrazov Krista, ktorý je naším novozákonným dedičstvom. Prezentuje nám tak detailnú štúdiu časti nevystihnuteľného bohatstva dobrej zeme. Každý typ je vysvetlený a aplikovaný, kvôli našej kresťanskej skúsenosti. Od začiatku až do konca Všetko zahŕňajúci Kristus povzbudzuje hľadajúcich Boha k dennému zažívaniu a vychutnávaniu Krista ako dobrej zeme pre naplnenie Božieho večného zámeru."

Stiahnuť PDF Pre stiahnutie tejto knihy, prosím vyjadrite svoj súhlas s podmienkami distribúcie.

Božia ekonómia
Božia ekonómia
by Witness Lee
Zo zadnej obálky: "V roku 1927 Watchman Nee publikoval svoju duchovnú klasiku o kresťanskom raste a postupe, Duchovný človek. V tejto knihe Nee prezentuje jednoduchú biblickú pravdu, že človek pozostáva z troch častí – ducha, duše a tela – ako hlavné a potrebné zjavenie k progresu duchovného života veriacich. V Božej ekonómii Neeho najbližší a najdôvernejší spolupracovník, Witness Lee, buduje na tomto základe s úmyslom odhaliť hlavné zjavenie Biblie – že Boh chce vložiť samého Seba do človeka pre Jeho úplné vyjadrenie sa v cirkvi. V Božej ekonómii Lee jasne ukazuje pohyb Božskej Trojice a ukazuje veriacim praktické príležitosti na spolupracovanie s Ním pre naplnenie Jeho večného plánu."

Stiahnuť PDF Pre stiahnutie tejto knihy, prosím vyjadrite svoj súhlas s podmienkami distribúcie.

Základné prvky kresťanského života, zväzok 3
Základné prvky kresťanského života, zväzok 3
by Witness Lee and Watchman Nee
Zo zadnej obálky: "Existujú hlbšie skúsenosti Krista, ktoré v kresťanskom živote považujeme za základné. Ako veriaci by sme mali žiť skôr podľa najvyššieho princípu života, ako podľa princípu dobrého a zlého. Keď v nás pôsobí Boží život, žiarenie tohto života nás privádza k správnemu spôsobu života a buduje nás spolu s ostatnými veriacimi do súhrnného vyjadrenia Boha, ktorým je cirkev. V Základných prvkoch kresťanského života, zväzku treťom, od Watchmana Nee a Witnessa Lee, je nám táto skúsenosť objasnená. Tieto posolstvá udelia všetkým veriacim duchovnú potravu, tak pre ich individuálny rast v Pánovi, ako aj pre rast a budovanie cirkvi."

Stiahnuť PDF Pre stiahnutie tejto knihy, prosím vyjadrite svoj súhlas s podmienkami distribúcie.

Poznanie života
Poznanie života
by Witness Lee
Zo zadnej obálky: "Božou túžbou je získať v človeku úplné, súhrnné vyjadrenie nesúce Jeho obraz, vyjadrujúce Jeho slávu a vlastniace Jeho autoritu, pre porátnie sa s Jeho nepriateľom. Žiaľ, len pár veriacich chápe, že táto túžba môže byť naplnená iba prostredníctvom vlastného života Boha. Ešte menej veriacich sa dotklo záležitosti poznania a zažívania božského života, ktorý bol pre nás učinený dostupným prostredníctvom Kristovej smrti a vzkriesenia. V "Poznaní života" Witness Lee osvetľuje cestu, ktorá vedie k životu začínajúc znovuzrodením a pokračujúc k poznaniu vnútorného cítenia života. Poznanie života poskytuje základ pravej skúsenosti Krista a je tiež pomocným úvodom sprievodnej knihy Skúsenosť života."

Stiahnuť PDF Pre stiahnutie tejto knihy, prosím vyjadrite svoj súhlas s podmienkami distribúcie.

Slávna cirkev
Slávna cirkev
by Watchman Nee
Zo zadnej obálky: "Boh hľadí na cirkev, vykúpených veriacich, z nebeskej perspektívy. Ďaleko, od toho, aby hľadel na ňu ako na porazenú silou hriechu a hriechov. Boh hľadí na cirkev ako na slávny Kristov náprotivok. V Slávnej cirkvi Watchman Nee rozoberá štyri základné prezentácie cirkvi v Biblii: Evu v 2. kapitole Genezis, ženu v 5. kapitole listu Efezanom, ženu v 12. kapitole Zjavenia Jána a Nevestu v 21. a 22. kapitole Zjavenia Jána. Ku každému citátu poukazuje na vysoké povolanie cirkvi naplniť Boží večný zámer. Prednedávnom objavené ručne napísané poznámky dopĺňajú tento nový a svieži preklad Slávnej cirkvi, robiac ho tak najkompletnejším záznamom posolstiev predložených Watchmanom Nee od jesene roku 1939 do jesene roku 1942."

Stiahnuť PDF Pre stiahnutie tejto knihy, prosím vyjadrite svoj súhlas s podmienkami distribúcie.