Förhandsgranska och ladda ner bokfilerna

De sju böckerna i serien finns uppräknade nedan, de är grupperade efter grundläggande, medelsvåra och avancerade ämnen. Om du behöver hjälp med nedladdningen var god och besök Supportsidan. Vänligen godkänn distributionspolicyn nedan för att aktivera böckernas nedladdningsfunktion.

Distributionspolicy för filerna via denna hemsida

Living Stream Ministry vill med glädje och helt gratis göra tillgängligt den elektroniska versionen av dessa sju böcker. Vår förhoppning är att många läser igenom dessa böcker och även rekommenderar dem till andra. För den goda ordningens skull ber vi er att endast printa filerna för eget bruk. Vidarebefordra inte dessa filer till någon annan i någon form. Om du önskar fler kopior ber vi dig vänligen att kontakta oss skriftligen på [email protected]. Vi anmodar även att all copyright respekteras i enlighet med lokalt gällande lag. Dessa PDF filer får inte ändras eller styckas upp för något annat ändamål.

Det kristna livets grundläggande principer, Volym 1
Det kristna livets grundläggande principer, Volym 1
by Witness Lee and Watchman Nee
Bakre omslag: "Det kristna livet är meningsfullt och betydelsefullt, ändå förstår inte många människor grunder för detta liv som de presenteras i Guds Ord, Bibeln. I Det kristna livets grundläggande principer, volym ett av Watchman Nee och Witness Lee, introduceras och beskrivs det kristna livet. I det första kapitlet presenteras Guds frälsningsplan, det mänskliga livets hemlighet. De efterföljande kapitlen redogör i detalj fler grundläggande erfarenhet en kristen bör ha. Det sista kapitlet presenterar den slutgiltiga nyckeln för en troende människas kristna liv – erfarenheten av Kristus i den mänskliga anden. För de som söker Gud och för troende som önskar att växa i Kristus, kommer dessa budskap att upprätta en fast grund för ett rikt och meningsfullt kristet liv."

Ladda ner PDF Vänligen godkänn distributionspolicyn för att aktivera nerladdningen av boken.

Det kristna livets grundläggande principer, Volym 2
Det kristna livets grundläggande principer, Volym 2
by Witness Lee and Watchman Nee
Bakre omslag: "Det centrala i det kristna livet är att lära känna Kristus själv. För detta behöver vi dagligen kontakta och erfara honom på ett levande sätt. Denna erfarenhet inbegriper några grundläggande ingredienser som lämplig andlig mat, regelbunden andlig tillbedjan och en djup andlig tillväxt. I Det Kristna livets grundläggande principer, del två, av Watchman Nee och Witness Lee, presenteras tre grundläggande saker för ett sunt kristet liv: att tillbringa tid med Herren, att kontakta honom på ett enkelt sätt och att växa djupt i honom. Dessa budskap kommer att föra de sökande kristna in i Guds Ords rika näring, in i en stund för stund kontakt med Kristus och in i den djupa och dolda erfarenheten av Gud."

Ladda ner PDF Vänligen godkänn distributionspolicyn för att aktivera nerladdningen av boken.

Den alltomfattande Kristus
Den alltomfattande Kristus
by Witness Lee
Bakre omslag: "Alla symboler och illustrationer som finns genom hela Gamla testamentet presenterar en underbar vy över vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. En av de mest betydelsefulla men ändå förbisedda symbolen är det goda landet, Kanaans land. I den alltomfattande Kristus förklarar Witness Lee delar av Femte Moseboken, som visar att det land som israels barn ärvde är en fullständig förebild av den alltomfattande Kristus, som är vår nytestamentliga arvedel. Här presenteras en detaljerad studie över några av det goda landets outgrundliga rikedomar, inklusive dess bäckar och strömmar, vete och korn, fikon och vin och även dess järnmalm. Varje symbol förklaras och tillämpas på våra erfarenheter som troende. Varje troende behöver komma in i, förbli i, besitta och strida för denne alltomfattande Kristus. Från början till slutet uppmanar Den alltomfattande Kristus dem som söker Gud att dagligen njuta av Kristus, erfara Kristus och ta del av Kristus som det goda landet för uppfyllelsen av guds eviga avsikt."

Ladda ner PDF Vänligen godkänn distributionspolicyn för att aktivera nerladdningen av boken.

Guds ekonomi
Guds ekonomi
by Witness Lee
Bakre omslag: "År 1927 publicerade Watchman Nee sin andliga klassiker, Den andliga människan, som handlar om en kristens tillväxt och utveckling. I den boken presenterar Nee den enkla bibliska sanningen att människan är sammansatt av tre delar – ande och själ och kropp – som en central och nödvändig uppenbarelse för att troende ska utvecklas i sitt andliga liv. I Guds ekonomi bygger Nees närmaste och mest betrodde medarbetare, Witness Lee, på denna grund för att avtäcka Bibelns centrala uppenbarelse – att Gud vill ingjuta sig själv i människan för sitt fulla uttryck i församlingen. I Guds Ekonomi presenterar Lee tydligt den treenige Gudens förflyttning och ger de troende praktiska sätt att samarbeta med honom för att uppfylla hans eviga plan."

Ladda ner PDF Vänligen godkänn distributionspolicyn för att aktivera nerladdningen av boken.

Det kristna livets grundläggande principer, Volym 3
Det kristna livets grundläggande principer, Volym 3
by Witness Lee and Watchman Nee
Bakre omslag: "Det finns ytterligare erfarenheter av Kristus som är grundläggande för det kristna livet. Som troende borde vi leva enligt den högre principen av liv i stället för att bara leva efter principen om rätt och fel. När Guds liv verkar i oss kommer skenet från detta liv att föra oss in i en värdig levnad och vi byggs upp med andra troende till ett kollektivt uttryck av Gud, vilket är församlingen. I Det kristna livets grundläggande principer, volym tre, av Watchman Nee och Witness Lee, visas dessa erfarenheter på ett detaljerat sätt. Dessa budskap kommer att ingjuta andlig mat i alla troende för både deras personliga tillväxt i Herren och för församlingens tillväxt och uppbyggnad."

Ladda ner PDF Vänligen godkänn distributionspolicyn för att aktivera nerladdningen av boken.

Kunskap om livet
Kunskap om livet
by Witness Lee
Bakre omslag: "Guds önskan och avsikt är att vinna en komplett, kollektiv uttryck i människan som är i hans avbild, uttrycker hans härlighet och besitter hans auktoritet och tar itu med hans fiende. Få troende förstår dock att denna önskan och avsikt kan uppnås endast genom Guds eget liv. Ännu färre har berört detta med att känna och erfara gudomliga liv som har gjorts tillgänglig genom Kristi död och uppståndelse. I Kunskap om livet upplyser Witness Lee vägen som leder till livet, vilket börjar med pånyttfödelsen och som avancerar mot att känna och leva enligt den inre känsla som livet ger. Kunskap om livet ger oss en utomordentlig grund för en äkta erfarenhet av Kristus och en hjälpsam introduktion till Witness Lees systerbok Experience of Life."

Ladda ner PDF Vänligen godkänn distributionspolicyn för att aktivera nerladdningen av boken.

Den härliga församlingen
Den härliga församlingen
by Watchman Nee
Bakre omslag: "Gud ser på församlingen, de återlösta troende, från ett himmelskt perspektiv. Han ser inte alls henne som besegrad av syndens och syndernas kraft, i stället ser Gud församlingen som Kristi härliga like. I Den härliga församlingen diskuterar Watchman Nee fyra betydande representanter för församlingen i Bibeln: Eva i 1 Moseboken 2, hustrun i Efesierbrevet 5, kvinnan i Uppenbarelseboken 12 och Bruden i Uppenbarelseboken 21 och 22. I varje exempel framvisar han församlingens höga kallelse att uppfylla Guds eviga avsikt. Nyligen upptäckta handskrivna anteckningar kompletterar denna nya och färska översättning av Den härliga församlingen, vilket gör den till den mest fullständiga uppteckning av budskap som givits av Watchman Nee från hösten 1939 till hösten 1942."

Ladda ner PDF Vänligen godkänn distributionspolicyn för att aktivera nerladdningen av boken.