Så börjar du läsa bokserien


	Det kristna livets grundläggande principer, Volym 1 
	Det kristna livets grundläggande principer, Volym 2 
	Den alltomfattande Kristus 
	Guds ekonomi 
	Det kristna livets grundläggande principer, Volym 3 
	Kunskap om livet 
	Den härliga församlingen
Böckerna i denna serie kan laddas ner som PDF filer. Förvissa dig om att du har installerat den gratisversionen av Adobe Reader. Vänligen läs noggrant igenom distributionspolicyn som ligger till grund att vi kan distribuera filerna. Nedladdningen sker i en specifik ordning, från den mest grundläggande boken till den mest avancerade boken. Det är upplagt så att för att maximera din förståelse och uppskattning av ämnena som tas upp.

Som introduktion till bokserien börjar du med Det kristna livets grundläggande principer, volym 1. Fortsätt sedan med nästa set som består av tre böcker och som på ett grundläggande sätt presenterar Kristus som alltings verklighet och som det centrala i Guds plan, och som i Bibeln kallas för "Guds ekonomi" (1 Tim 1:4). Efter att ha fått denna grund kan du fortsätta läsa de sista tre böckerna som uppenbarar de troendes progressiv erfarenhet av det gudomliga livet och uppdagar Guds slutgiltiga mål genom församlingen. Vi hoppas att en steg för steg läsning genom hela bokserien kommer att vara till stor hjälp så att du ska lära känna Gud och hans avsikt.