LIVING STREAM MINISTRY

สิ่งตีพิมพ์สำหรับแจกจ่ายแก่มวลชน

ดูตัวอย่างและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ

หนังสือชุดนี้มีเจ็ดเล่ม ตามที่เรียงลำดับไว้ด้านล่าง โดยเรียงจากพื้นฐาน ไปสู่ขั้นปานกลาง จนถึงขั้นสูง. ถ้าคุณอยากได้รับการช่วยเหลือในการดาวน์โหลดหนังสือเหล่านี้ กรุณาคลิกไปที่หน้า ช่วยเหลือ โปรดตกลงยอมรับนโยบายในการแจกหนังสือก่อน จึงจะดาวน์โหลดหนังสือเหล่านี้ได้

นโยบายของเราในการแจกไฟล์บนเว็บไซต์นี้

Living Stream Ministry ยินดีให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดหนังสือทั้งเจ็ดเล่มนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ฟรี. เราหวังให้ผู้คนมากมายได้อ่านหนังสือเหล่านี้จนจบและแนะนำผู้อื่นมาอ่านหนังสือเหล่านี้ได้เต็มที่. เราขอให้ทุกท่านเก็บไฟล์หนังสือเหล่านี้ไว้ใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้นเพื่อความเป็นระเบียบ. กรุณาอย่าส่งต่อไฟล์เหล่านี้ไปเผยแพร่ที่อื่นในทุกรูปแบบ. ถ้าคุณอยากนำไฟล์เหล่านี้ไปทำซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น กรุณาเขียนอธิบายวัตถุประสงค์อย่างละเอียดและส่งคำขออนุญาตมาที่นี่ mmb.permissions@lsm.org หนังสือเหล่านี้สงวนลิขสิทธิ์ เราอยากขอให้คุณเคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ โดยไม่นำไฟล์สกุล PDF เหล่านี้ไปดัดแปลงหรือตัดตอนเพื่อนำไปใช้กับจุดประสงค์อย่างอื่นเด็ดขาด

องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 1
องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 1
วิทเนส ลี และ วอท์ชแมน นี
ข้อความจากปกหลัง: ชีวิตคริสเตียนนั้นเต็มไปด้วยนัยสำคัญและความหมาย แต่หลายคนกลับไม่เข้าใจถึงองค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตนี้ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้า. องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 1 โดยวอท์ชแมน นี และวิทเนส ลี เป็นหนังสือที่จะแนะนำและบรรยายถึงชีวิตคริสเตียน. ความลับลึกแห่งชีวิตมนุษย์ ในบทเเรกได้กล่าวถึงความรอดที่พระเจ้าทรงวางโครงการไว้. จากนั้นในบทต่อๆ ไปก็กล่าวถึงประสบการณ์ขั้นพื้นฐานสำหรับคริสเตียนอย่างละเอียด. ส่วนบทสุดท้ายจะเผยถึงกุญแจสำคัญในชีวิตคริสเตียน ซึ่งก็คือการมีประสบการณ์ต่อพระคริสต์ในวิญญาณของมนุษย์. สำหรับผู้ที่แสวงหาพระเจ้าและผู้เชื่อทั้งหลายซึ่งปรารถนาที่จะมีการเติบโตในพระคริสต์แล้ว ข่าวสารเหล่านี้จะวางฐานรากที่มั่นคงให้ชีวิตคริสเตียนของคุณอุดมสมบูรณ์และมีความหมาย.

ดาวน์โหลด PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.

องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 2
องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 2
วิทเนส ลี และ วอท์ชแมน นี
ข้อความจากปกหลัง: ศูนย์กลางของชีวิตคริสเตียนคือการรู้จักตัวของพระคริสต์เอง. ถ้าอยากรู้จักพระคริสต์ เราก็ต้องติดต่อกับพระองค์และมีประสบการณ์ต่อพระองค์อย่างมีชีวิตชีวาทุกวัน. ประสบการณ์ที่ว่านี้มีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบพื้นฐานบางอย่าง เช่น อาหารฝ่ายวิญญาณที่เหมาะสม, การนมัสการฝ่ายวิญญาณอย่างสม่ำเสมอ, และการเติบโตฝ่ายวิญญาณในเชิงลึก. องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 2 โดย วอท์ชแมน นี และวิทเนส ลี เป็นหนังสือที่กล่าวถึงสามองค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียนที่มีพลานามัย ซึ่งได้แก่ การมีเวลาเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้า, การติดต่อกับพระองค์อย่างง่ายๆ, และการเติบโตขึ้นในพระองค์ในเชิงลึก. ข่าวสารเหล่านี้จะช่วยให้คริสเตียนที่มีการแสวงหาถูกนำเข้าสู่การบำรุงเลี้ยงที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งอยู่ในพระคำของพระเจ้า, การติดต่อกับพระคริสต์อยู่ตลอดเวลา, ตลอดจนประสบการณ์อันลึกซึ้งและซ่อนเร้นที่มีต่อพระเจ้า.

ดาวน์โหลด PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.

พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง
วิทเนส ลี
ข้อความจากปกหลัง: แบบเล็งและภาพสัญลักษณ์ทุกอย่างที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมทั้งเล่ม ได้นำเสนอรูปภาพอันมหัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา. หนึ่งในแบบเล็งที่สำคัญที่สุดซึ่งถูกผู้คนมองข้ามไปก็คือแผ่นดินงาม. ใน พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง วิทเนส ลี ได้อธิบายข้อความตอนหนึ่งที่อยู่ในหนังสือพระบัญญัติ เพื่อแสดงให้เห็นว่าแผ่นดินที่ชาวอิสราเอลสืบทอดเป็นมรดกนั้นคือแบบเล็งที่ครบบริบูรณ์ของพระคริสต์ผู้เป็นมรดกแห่งพันธสัญญาใหม่ของเรา จากนั้นก็ได้แสดงให้เห็นถึงส่วนหนึ่งของความอุดมสมบูรณ์อันหาที่สุดไม่ได้ของแผ่นดินงามซึ่งท่านได้ศึกษามาอย่างละเอียด. แบบเล็งแต่ละอย่างได้ถูกอธิบายและนำมาปรับใช้กับประสบการณ์ของเราในฐานะที่เป็นผู้เชื่อ. เนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบใน พระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่ง ล้วนหนุนใจให้ผู้ที่แสวงหาพระเจ้าได้มีประสบการณ์และรับสุขพระคริสต์เป็นแผ่นดินงามทุกวัน เพื่อทำให้พระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้าสำเร็จลุล่วง.

ดาวน์โหลด PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.

แผนการบริหารของพระเจ้า
แผนการบริหารของพระเจ้า
วิทเนส ลี
ข้อความจากปกหลัง: ในปี 1927 วอท์ชแมน นี ได้จัดพิมพ์หนังสือฝ่ายวิญญาณระดับคลาสสิคขึ้นมาเล่มหนึ่ง ซึ่งกล่าวถึงการเติบโตและความก้าวหน้าของคริสเตียน. หนังสือเล่มนั้นก็คือ มนุษย์ฝ่ายวิญญาณ ซึ่ง วอท์ชแมน นี ได้นำเสนอหลักความจริงขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการเปิดเผยศูนย์กลางที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าในชีวิตฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อทั้งหลาย นั่นก็คือ การที่มนุษย์ประกอบไปด้วยสามส่วน คือ วิญญาณ, จิต, และร่างกาย. ใน แผนการบริหารของพระเจ้า วิทเนส ลี ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดที่สุดและได้รับความไว้วางใจมากที่สุดของวอท์ชแมน นี ได้ใช้เรื่องดังกล่าวเป็นฐานรากเพื่อจะต่อยอดไปสู่การเปิดเผยที่เป็นศูนย์กลางของพระคัมภีร์ นั่นคือการที่พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะแจกจ่ายตัวของพระองค์เองเข้าสู่มนุษย์ เพื่อการสำเเดงที่ครบบริบูรณ์ของพระองค์ในคริสตจักร. ในหนังสือเล่มนี้ พี่น้องลีจะเปิดเผยอย่างชัดเจนถึงการดำเนินการของตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ และบอกให้ผู้เชื่อทั้งหลายรู้ถึงแนวทางที่จะร่วมมือกับพระองค์ในทางปฏิบัติ เพื่อจะทำให้โครงการที่นิรันดร์ของพระองค์สำเร็จลุล่วง.

ดาวน์โหลด PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.

องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 3
องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 3
วิทเนส ลี และ วอท์ชแมน นี
ข้อความจากปกหลัง: ประสบการณ์ที่มีต่อพระคริสต์อันเป็นพื้นฐานของชีวิตคริสเตียนนั้นจะต้องก้าวหน้าไปเรื่อยๆ. ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเราควรดำเนินชีวิตตามหลักการแห่งชีวิต ซึ่งสูงส่งกว่าหลักการของความถูกผิด. เมื่อชีวิตของพระเจ้าดำเนินการอยู่ภายในเรา การฉายส่องของชีวิตนี้ก็จะนำเราเข้าสู่การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และจะนำเรามาก่อสร้างเข้าด้วยกันกับผู้เชื่อคนอื่นๆ จนกลายเป็นการสำเเดงแห่งกลุ่มชนของพระเจ้า ซึ่งก็คือคริสตจักร. ประสบการณ์ที่ว่ามานี้ได้ถูกบรรยายเอาไว้อย่างละเอียดใน องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียน เล่ม 3 โดย วอท์ชแมน นี และ วิทเนส ลี. ข่าวสารเหล่านี้จะแจกจ่ายอาหารฝ่ายวิญญาณเข้าสู่ผู้เชื่อทุกคน เพื่อการเติบโตขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาเอง และเพื่อการเติบโตและการก่อสร้างของคริสตจักร.

ดาวน์โหลด PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.

ทำความรู้จักกับชีวิต
ทำความรู้จักกับชีวิต
วิทเนส ลี
ข้อความจากปกหลัง: น้ำพระทัยของพระเจ้าคือ การได้มาซึ่งมนุษย์แห่งกลุ่มชนที่มีพระฉายาของพระองค์เพื่อมาสำแดงสง่าราศีของพระองค์และมีอำนาจของพระองค์เพื่อมาจัดการกับศัตรูของพระองค์. แต่มีผู้เชื่ออยู่น้อยคนที่จะรู้ว่า ชีวิตของพระเจ้าคือทางเดียวที่จะบรรลุถึงน้ำพระทัยนี้. ในการที่จะรู้จักและมีประสบการณ์ต่อชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งพร้อมให้เราเข้าถึงได้โดยการตายและการเป็นขึ้นของพระคริสต์นั้น คนที่เคยสัมผัสเรื่องนี้ก็ยิ่งมีน้อยลงไปอีก. ใน ทำความรู้จักกับชีวิต วิทเนส ลี ได้เผยให้เห็นเส้นทางที่จะนำไปสู่ชีวิต โดยเริ่มจากการบังเกิดใหม่จนก้าวไปสู่การรู้จักการรับรู้ทางภายในแห่งชีวิต. หนังสือ ทำความรู้จักกับชีวิต ได้ให้พื้นฐานในการมีประสบการณ์ที่แท้จริงต่อพระคริสต์ และเป็นบทนำที่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เป็นคู่กัน คือ ประสบการณ์แห่งชีวิต.

ดาวน์โหลด PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.

คริสตจักรที่มีสง่าราศี
คริสตจักรที่มีสง่าราศี
วอท์ชแมน นี
ข้อความจากปกหลัง: พระเจ้าทรงมองคริสตจักรซึ่งก็คือเหล่าผู้เชื่อที่ได้รับการไถ่ด้วยมุมมองฝ่ายสวรรค์. พระองค์ไม่ทรงเห็นว่าคริสตจักรได้พ่ายแพ้แก่ฤทธิ์อำนาจแห่งความบาป แต่ทรงเห็นว่าคริสตจักรเป็นคู่ครองที่มีชัยชนะและมีสง่าราศีของพระคริสต์. ในหนังสือ คริสตจักรที่มีสง่าราศี วอท์ชแมน นี ได้กล่าวถึงบุคคลสี่คนซึ่งเป็นตัวแทนที่สำคัญของคริสตจักรในพระคัมภีร์ ซึ่งได้แก่ เอวาในเยเนซิศบทที่ 2, ภรรยาในเอเฟโซบทที่ 5, ผู้หญิงในวิวรณ์บทที่ 12, และเจ้าสาวในวิวรณ์บทที่ 21 และ 22. ในแต่ละกรณี ท่านได้กล่าวถึงการทรงเรียกอันสูงส่งที่คริสตจักรได้รับมาเพื่อจะทำให้พระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้าสำเร็จลุล่วง. ภาคผนวกของ คริสตจักรที่มีสง่าราศี ฉบับแปลใหม่นี้ รวบรวมมาจากบันทึกที่เขียนไว้ด้วยลายมือซึ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ จึงทำให้ข่าวสารที่ วอท์ชแมน นีได้พูดไว้ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปี 1939 ถึงฤดูใบไม้ร่วงปี 1942 ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้อย่างครบถ้วน.

ดาวน์โหลด PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.