LIVING STREAM MINISTRY

Публикации за масово разпространение

Как да започна с книгите в тази поредица


	Основни Елементи на Християнския Живот, първи том 
	Основни Елементи на Християнския Живот, втори том 
	Всеобхватният Христос 
	Божията Икономика 
	Основни Елементи на Християнския Живот, трети том 
	Познанието за Живота 
	Славната Църква

Книгите в тези поредици могат да бъдат изтеглени като PDF файлове. Необходим ви е безплатно достъпният Adobe Reader, за да можете да преглеждате и отпечатвате PDF файловете. Моля, внимателно прочетете правилата за разпространение

При преминаването през седемте книги, моля, започнете с Основни елементи на Християнския живот, Първи том; това ще послужи като въведение към поредицата. След това прочетете следващия набор от три книги в представения ред. Тази втора поредица обхваща някои основни здравословни християнски практики, въвежда Христос като реалността на всяко положително нещо и центърът на Божия вечен план, което е наречено от Библията „Божията икономика“ (1 Тим. 1: 4). С това като основа, последните три книги разкриват прогресивните преживявания на вярващия в божествения живот и представят крайната Божия цел, осъществена чрез църквата. Надяваме се, че такова четене стъпка по стъпка, през цялата поредица, ще ви бъде полезно в познанието на Бог и Неговата цел.