LIVING STREAM MINISTRY

Публикации за масово разпространение

Преглед и изтегляне на файлове с книги

Книгите в тази поредица са изброени по-долу и са подредени от основни, през междинни, до напреднали теми. Ако имате нужда от помощ при изтеглянето на книгите, посетете нашата Страница за поддръжка . Моля, приемете правилата за разпространение по-долу, за да активирате изтеглянето на книги.

Нашите правила за разпространение на файловете в този сайт

Living Stream ministry има удоволствието да направи електронните версии на тези седем книги свободно достъпни. Надяваме се мнозина да прочетат всички тези книги и да се чувстват свободни да насочат и други към тях. Молим Ви с цел доброто отпечатване на тези файлове, те да бъдат ограничени до вашата лична употреба. Моля, не препращайте тези файлове на друго място под каквато и да е форма. Ако желаете да направите копия извън това, моля, изпратете подробно писмено обяснение за предвидената употреба и искане за разрешение за [email protected]. Ние също така изискваме всички известия за авторски права да се спазват съгласно приложимото законодателство. Тези PDF файлове не трябва да бъдат променяни или разделяни по никакъв начин и за никаква друга употреба.

Основни Елементи на Християнския Живот, първи том
Основни Елементи на Християнския Живот, първи том
by Witness Lee and Watchman Nee
​ Християнският живот е пълен със смисъл и значение, но въпреки това много хора не разбират основните елементи на този живот, представени в Божието Слово, Библията. В Основни елементи на християнския живот, том първи , Уочмън Ни и Уитнес Ли представят и описват християнския живот. Божият план за спасение е представен в глава първа, която е посветена на тайната на човешкия живот. Следващите глави описват няколко основни преживявания на християнина. Последната глава представя крайния ключ към християнския живот на вярващия - преживяването на Христос в човешкия дух. За тези, които търсят Бог и за вярващите, които желаят да растат в Христос, тези послания ще създадат здрава основа за богат и смислен християнски живот.

Изтегляне PDF Моля, съгласете се с правилата за разпространение, за да можете да изтеглите тази книга.

Основни Елементи на Християнския Живот, втори том
Основни Елементи на Християнския Живот, втори том
by Watchman Nee and Witness Lee
​ Централната точка на християнския живот е да познаваме Самия Христос. За това е необходимо да се свързваме с Него и да Го преживяваме по един жив начин ден след ден. Това преживяване включва някои основни елементи, включително правилната духовна храна, редовното духовно поклонение и дълбокото духовно израстване. В Основни елементи на християнския живот, том втори , Уочмън Ни и Уитнес Ли представят три основни елемента за здравословен християнски живот: прекарване на време с Господа, свързване с Него по простичък начин и растеж дълбоко в Него. Тези послания ще доведат търсещите християни в богатото подхранване с Божието Слово, в постоянния контакт с Христос и в дълбокото, скрито преживяване на Бога.

Изтегляне PDF Моля, съгласете се с правилата за разпространение, за да можете да изтеглите тази книга.

Всеобхватният Христос
Всеобхватният Христос
by Witness Lee
​ Всички праобрази и образи в Стария Завет, представляват един прекрасен поглед върху нашия Спасител Исус Христос. Един от най-значимите, но пренебрегвани праобрази, е добрата земя. Във Всеобхватният Христос Уитнес Ли разкрива части от книгата Второзаконие, показвайки, че земята, наследена от израилтяните, е пълен праобраз на Христос, Който е нашето новозаветно наследство. Той представя подробно изучаването на някои от неизследимите богатства на добрата земя. Всеки праобраз е обяснен и приложен към нашето преживяване като вярващи. От началото до края Всеобхватният Христос насърчава Божиите търсещи всекидневно да преживяват и да се наслаждават на Христос като добрата земя за изпълнението на Божията вечна цел.

Изтегляне PDF Моля, съгласете се с правилата за разпространение, за да можете да изтеглите тази книга.

Божията Икономика
Божията Икономика
by Witness Lee
​ През 1927 г. Уочмън Ни публикува своята духовна класика за християнския растеж и напредък Духовният човек . В тази книга Ни представя простата библейска истина, че човекът е съставен от три части – дух, душа и тяло - като централно и необходимо откровение за напредъка на вярващите в духовния им живот. В Божията Икономика най-близкият и най-доверен съработник на Ни, Уитнес Ли, надгражда над тази основа, за да разкрие централното откровение на Библията - че Бог иска да вложи Себе Си в човека за Неговото пълно изразяване в църквата. В Божията Икономика Ли ясно разкрива движението на Божествената Троица и показва на вярващите практически начини, за да съдействат с Него за осъществяването на Неговия вечен план.

Изтегляне PDF Моля, съгласете се с правилата за разпространение, за да можете да изтеглите тази книга.

Основни Елементи на Християнския Живот, трети том
Основни Елементи на Християнския Живот, трети том
by Watchman Nee and Witness Lee
​ Съществуват допълнителни преживявания на Христос, които са основни за християнския живот. Като вярващи, ние трябва да живеем според по-високия принцип на живота, а не само по принципа на правилното и неправилното. Когато Божият живот действа в нас, блясъкът на този живот ни въвежда в подобаващ живот и ни изгражда с други вярващи в съвкупното изражение на Бога, което изражение е църквата. В Основни елементи на християнския живот, том трети от Уочмън Ни Ни и Уитнес Ли тези преживявания са подробно описани. Тези послания ще дадат духовна храна на всички вярващи, както за личното им израстване в Господа, така и за израстването и съграждането на църквата.

Изтегляне PDF Моля, съгласете се с правилата за разпространение, за да можете да изтеглите тази книга.

Познанието за Живота
Познанието за Живота
by Witness Lee
​ Божието желание е да придобие едно пълно, съвкупно изражение в човека, носещо Неговия образ, проявявайки Неговата слава и притежавайки Неговия авторитет да се справи с Неговия враг. Малко вярващи обаче осъзнават, че това желание може да бъде постигнато само чрез собствения живот на Бога. Още по-малко са тези, които са се докоснали до въпроса за познаването и преживяването на божествения живот, който стана достъпен за нас чрез Христовата смърт и възкресение. В Познанието за живота Уитнес Ли осветява пътя, който води към живота, започвайки с новораждането и достигайки до познаването на вътрешното усещане на живота. Познанието за живота дава основа на истинското преживяване на Христос и е полезно въведение в придружаващата я книга Преживяването на живота.

Изтегляне PDF Моля, съгласете се с правилата за разпространение, за да можете да изтеглите тази книга.

Славната Църква
Славната Църква
by Watchman Nee
​ Бог разглежда църквата, изкупените вярващи, от небесна гледна точка. Той съвсем не гледа на нея като на победена от силата на греха и греховете. Бог гледа на църквата като на славното Христово съотстветствие. В Славната църква Уочмън Ни разглежда четири значими образа на църквата в Библията: Ева в Битие 2, съпругата в Ефесяни 5, жената в Откровение 12 и Невястата в Откровение 21 и 22. Във всеки един от разглежданите случаи той представя висшето призвание на църквата да изпълни Божията вечна цел. Наскоро откритите ръкописни бележки допълват този нов и свеж превод на Славната Църква , което го прави най-пълният запис на съобщенията, дадени от Уочмън Ни от есента на 1939 г. до есента на 1942 г.

Изтегляне PDF Моля, съгласете се с правилата за разпространение, за да можете да изтеглите тази книга.