Forhåndsvisning og nedlastning av bokfiler

Bøkene i denne serien er listet nedenfor, og de er gruppert som grunnleggende-, mellomstadium-, og avanserte emner. Klikk ganske enkelt på nedlastingslenken for å begynne lesingen

Retningslinjer for utdeling av filer fra dette nettstedet

Living Stream Ministry er glade for å kunne gjøre de elektroniske utgavene av disse syv bøkene gratis tilgjengelig. Vi håper at mange vil lese gjennom bøkene og kjenne seg frie til å anbefale dem til andre. Vi ber for ordens skyld om at utskrift av disse filene blir begrenset til ditt eget personlige bruk. Vær vennlig å ikke overføre disse filene til noe annet sted eller i noen annen form. Hvis du ønsker å mangfoldiggjøre kopier utover dette, vær vennlig å kontakte oss med en skriftlig henvendelse til mmb.permissions@lsm.org. Vi anmoder om at alle bemerkninger om kopirettigheter respektertes i henhold til gjeldende lovverk. Disse PDF filene må ikke forandres eller bli tatt fra hverandre på noen som helst måte eller for noen annen bruk.

Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Vol. 1
Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Vol. 1
by Witness Lee and Watchman Nee
From the back cover: “Det kristne livet er svært meningsfullt og viktig, likevel er det mange mennesker som ikke forstår de grunnleggende prinsippene i dette livet slik de er presentert i Guds Ord, Bibelen. I dette heftet, Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Volum 1, av Watchman Nee og Witness Lee, blir det kristne livet introdusert og beskrevet. Guds frelsesplan er presentert i det første kapitlet angående menneske- livets mysterium. Kapitlene deretter beskriver detaljer angående flere grunnleggende erfaringer en kristen møter. Det siste kapitlet presenterer den endelige nøkkelen til en troendes kristenliv – erfaringen av Kristus i menneskets ånd. For de som søker Gud og for de troende som ønsker å vokse i Kristus, vil disse budskapene gi et solid fundament for et rikt og meningsfullt kristenliv.”

Last ned PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.

Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Vol. 2
Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Vol. 2
by Witness Lee and Watchman Nee
From the back cover: “Det sentrale punktet i kristenlivet er å lære å kjenne Kristus Selv. For å kunne oppnå dette trenger vi hver dag å kontakte og erfare Ham på en levende måte. Denne erfaringen er knyttet til noen grunn- leggende prinsipper. Dette er: skikkelig åndelig mat, regelmessig åndelig tilbedelse samt dyp åndelig vekst. I dette heftet, Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Volum 2, av Watchman Nee og Witness Lee, blir følgende tre grunnlegg- ende prinsipper for et sunt kristenliv presentert: Å spandere tid med Herren, å kontakte Ham på en enkel måte og å vokse dypt inn i Ham. Disse bud- skapene vil bringe søkende kristne inn i den rike tilførselen av næring som finnes i Guds Ord, inn i en kontinuerlig kontakt med Herren, og inn i den dype, skjulte erfaringen av Gud.”

Last ned PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.

Den altomfattende Kristus
Den altomfattende Kristus
by Witness Lee
From the back cover: “Alle forbildene og symbolene som vi finner igjennom hele Det Gamle Testamentet, gir oss et vidunderlig syn på vår Herre Jesus Kristus. Et av de viktigste forbildene, men likevel også et av de som er mest oversett, er det Gode landet, Kanaans Land. I boken Den Altomfattende Kristus utlegger Witness Lee deler av 5 Mosebok, og viser her at landet som Israels barn arvet er et komplett forbilde på Den Altomfattende Kristus, Han som er vår nytestamentlige arv. Han gir oss en detaljert studie av noen av de uransakelige rikdommene i det Gode landet, hvilket innbefatter dets bekker og elver, dets hvete og bygg, dets fiken og vintrær, ja til og med dets jernholdige steiner. Hvert enkelt forbilde er forklart og anvendt i forhold til vår erfaring som troende. Hver eneste troende trenger å komme inn i, forbli i, ta i eie og kjempe for denne Altomfattende Kristus. Boken Den Altomfattende Kristus oppmuntrer fra begynnelse til slutt søkende kristne til daglig å nyte Kristus, erfare Kristus og å anvende Kristus som det Gode landet for fullendelsen av Guds evige hensikt.”

Last ned PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.

Guds økonomi
Guds økonomi
by Witness Lee
From the back cover: “I 1927 gav Watchman Nee ut den åndelige klassikeren innen kristen vekst og framgang, The Spiritual Man. I den boken presenterer Nee den tilsynelatende enkle bibelske sannheten om at mennesket er sammensatt av tre deler – ånd og sjel og kropp – som en sentral og nødvendig åpenbaring for de troende, slik at de kan vokse og gjøre framgang i sitt åndelige liv. I Guds Økonomi, bygger Witness Lee, Nees nærmeste og mest betrodde medarbeider, videre på denne grunn- vollen for å avdekke bibelens sentrale åpenbaring – at Gud ønsker å overføre Seg Selv inn i mennesket for Sitt fulle uttrykk i menigheten. Dette er Guds plan, Guds økonomi. I Guds økonomi avdekker Lee på en klar måte hvordan Den Treenige Gud beveger Seg i samsvar med Sin økonomi, og gir de troende praktiske måter å samarbeide med Ham for fullførelsen av Hans evige plan. Steg for steg viser Witness Lee hvordan vi behandler det som hindrer åndelig vekst, slik at Kristus fullt ut kan gjøre Sitt hjem i våre hjerter, slik at vi kan bli fylt til hele Guds fylde.”

Last ned PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.

Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Vol. 3
Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Vol. 3
by Witness Lee and Watchman Nee
From the back cover: “Det finnes ytterligere erfaringer av Kristus som er grunnleggende for det kristne livet. Som troende burde vi leve i henhold til de høyere livsprinsippene, i stedet for bare å leve etter prinsippet om rett og galt. Når Guds liv virker i oss, vil lyset i dette livet bringe oss inn i en skikkelig livsførsel og bygge oss opp med andre troende til et korporativt uttrykk av Gud, som er menigheten. I dette heftet, Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Volum 3, av Watchman Nee og Witness Lee, beskrives disse erfaringene på en detaljert måte. Disse budskapene vil gi åndelig mat til alle troende, både for deres personlige vekst i Herren og for menighetens vekst og oppbyggelse.”

Last ned PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.

Kunnskapen om liv
Kunnskapen om liv
by Witness Lee
From the back cover: “Guds begjær og intensjon er å vinne et fullt, korporativt uttrykk i menneske, som bærer Hans bilde, manifesterer Hans herlighet og innehar Hans autoritet for å ta hånd om Hans fiende. Veldig få troende innser imidlertid at dette begjæret og denne intensjonen kun kan oppnås gjennom Guds eget liv. Enda færre har berørt temaet om å kjenne og erfare det guddommelige livet som har blitt gjort tilgjengelig for oss gjennom Kristi død og oppstandelse. Selv om det er mange søkende troende, har få funnet livets vei. I stedet har mange ting feilaktig blitt regnet for liv, deriblant iver, kunnskap, kraft og gaver. I Kunnskapen om Liv opplyser Witness Lee veien som leder til liv. Han begynner med gjenfødelsen, som er vår innledende mottakelse av det guddommelige livet, og går videre til det å kjenne til og det å leve i samsvar med den indre fornemmelsen av liv. Kunnskapen om Liv gir et utmerket grunnlag for den genuine erfaringen av Kristus, og er en nyttig introduksjon til Witness Lees etterfølgende bok The Experience of Life (Erfaringen av liv).”

Last ned PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.

Den herlige menigheten
Den herlige menigheten
by Watchman Nee
From the back cover: “Gud ser menigheten, alle de gjenløste troende, fra en himmelsk synsvinkel. Snarere enn å se henne som beseiret av syndens makt og synder, er menigheten i Hans øyne Kristi herlige ektefelle. I Den herlige menigheten drøfter Watchman Nee fire betydningsfulle kvinner i Bibelen som representerer menigheten: Eva i 1 Mosebok 2, kvinnen i Efeserbrevet 5, kvinnen i Åpenbaringsboken 12 og bruden i Åpenbaringsboken 21 og 22. I hvert tilfelle presenterer han menighetens høye kall til å fullbyrde Guds evige hensikt. Håndskrevne notater som ble oppdaget i forkant av denne utgivelsen er tilføyd denne nye og friske oversettelsen av Den herlige menigheten, og gjør den til en komplett nedtegnelse av budskapene Watchman Nee gav fra høsten 1939 til høsten 1942.”

Last ned PDF Please agree to the distribution policy to enable the download of this book.