Hvordan komme i gang med denne serien av bøker


	Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Vol. 1 
	Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Vol. 2 
	Den altomfattende Kristus 
	Guds økonomi 
	Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Vol. 3 
	Kunnskapen om liv 
	Den herlige menigheten

Bøkene i denne serien kan lastes ned som PDF-filer. Vær vennlig å forsikre deg om at du har installert den gratis tilgjengelige Acrobat Reader. Pass på at du har gjort deg kjent med retningslinjene som gjelder for utdelingen av disse filene. Nedlastingsfilene er listet i en spesiell rekkefølge, fra det mest grunnleggende i innhold til det mest avanserte. Denne rekkefølgen er etablert for å gi deg en best mulig forståelse og verdsettelse av emnene.

Når du går gjennom de syv bøkene, bør du begynne med Det kristne livets grunnleggende prinsipper, Volum 1, som en introduksjon til hele serien. Deretter bør du fortsette med det neste settet bestående av tre bøker, som presenterer de grunnleggende emnene angående Kristus som virkeligheten av alle ting og som senteret i Guds plan, som Bibelen kaller Guds økonomi (1 Tim. 1:4). Etter dette grunnlaget, fortsett så med de siste tre bøkene, som går videre inn i de fremskridende erfaringene i det guddommelige livet og inn i Guds endelige mål i menigheten. Vi håper at du ved en slik steg-for-steg lesing gjennom hele denne serien vil få mye hjelp til å kjenne Gud og Hans hensikt bedre.