Xem trước và Tải sách xuống

Các sách dưới đây được liệt kê và sắp xếp theo chủ đề từ cơ bản đến trung bình và nâng cao. Nếu bạn cần trợ giúp tải sách, hãy đến trangHỗ trợ. Vui lòng đồng ý với chính sách phân phối dưới đây để có thể tải sách của bạn.

Chính sách phân phối của chúng tôi về các tập tin trên trang này

Living Stream Ministry vui lòng cung cấp miễn phí bản điện tử của bảy sách này. Chúng tôi hi vọng nhiều người sẽ đọc hết các sách này và giới thiệu với người khác. Theo quy định, chúng tôi yêu cầu bản in các tập tin này được giới hạn cho việc sử dụng cá nhân. Xin vui lòng không đăng lại những tập tin này ở nơi khác dưới mọi hình thức. Nếu có nhu cầu sao chép vượt quá điều trên, vui lòng gửi lời giải thích chi tiết về ý định sử dụng và yêu cầu cấp phép đến mmb.permissions@lsm.org. Chúng tôi cũng yêu cầu mọi thông báo bản quyền phải được tôn trọng theo luật hiện hành. Những tập tin PDF này không được sửa đổi hoặc cắt xén dưới mọi hình thức cho bất kỳ mục đích sử dụng nào.

Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 1
Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 1
Của Watchman Nee và Witness Lee
Trích từ bìa sau: Đời sống Cơ Đốc rất quan trọng và đầy ý nghĩa, nhưng nhiều người không hiểu được những yếu tố căn bản của đời sống này như được bày tỏ qua Lời của Đức Chúa Trời, tức Kinh thánh. Quyển Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 1, của Watchman Nee và Witness Lee, giới thiệu và mô tả về đời sống Cơ Đốc. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời được trình bày trong chương một nói về huyền nhiệm đời người. Những chương tiếp theo trình bày chi tiết một số kinh nghiệm căn bản cho một Cơ Đốc nhân. Chương cuối trình bày điểm then chốt tối hậu đối với đời sống Cơ Đốc của một tín đồ – kinh nghiệm Christ trong nhân linh. Đối với những người tìm kiếm Đức Chúa Trời và những tín đồ khao khát lớn lên trong Christ, thì những sứ điệp này sẽ lập nền tảng vững chắc cho một đời sống Cơ Đốc phong phú và đầy ý nghĩa.

Tải xuống PDF Xin vui lòng đồng ý với chính sách phân phối để được phép tải sách này.

Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 2
Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 2
Của Watchman Nee và Witness Lee
Trích từ bìa sau: Điểm trọng yếu của đời sống Cơ Đốc là biết chính Đấng Christ. Bởi vậy chúng ta cần tiếp xúc và kinh nghiệm Ngài cách sống động mỗi ngày. Kinh nghiệm này liên quan đến một số yếu tố căn bản, gồm thức ăn thuộc linh đúng đắn, sự thờ phượng thuộc linh thường xuyên và sự lớn lên thuộc linh sâu nhiệm. Quyển Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 2, của Watchman Nee và Witness Lee, trình bày ba yếu tố căn bản cho một đời sống Cơ Đốc lành mạnh: Dành thời gian với Chúa, tiếp xúc Ngài theo cách đơn giản, và lớn lên sâu xa trong Ngài. Những sứ điệp này sẽ đem các Cơ Đốc nhân tìm kiếm vào sự nuôi dưỡng phong phú trong Lời Đức Chúa Trời, vào sự tiếp xúc liên tục với Christ, và vào kinh nghiệm sâu xa, giấu kín với Đức Chúa Trời.

Tải xuống PDF Xin vui lòng đồng ý với chính sách phân phối để được phép tải sách này.

Đấng Christ bao-hàm-tất-cả
Đấng Christ bao-hàm-tất-cả
Của Witness Lee
Trích từ bìa sau: Tất cả các hình bóng và ẩn dụ được tìm thấy trong Cựu Ước trình bày một cái nhìn kỳ diệu về Đấng Cứu rỗi Jesus Christ của chúng ta. Một trong những hình bóng quan trọng nhất nhưng hay bị bỏ qua là miền đất tốt tươi. Trong quyển Đấng Christ bao-hàm-tất-cả, Witness Lee giảng giải nhiều phần của sách Phục Truyền Luật Lệ Kí, cho thấy miền đất mà con cháu Israel thừa hưởng là hình bóng đầy đủ về Christ, Đấng là cơ nghiệp Tân Ước của chúng ta. Anh trình bày nghiên cứu chi tiết về một số điều phong phú không dò lường được của miền đất tốt tươi này. Mỗi hình bóng được giải thích và áp dụng vào kinh nghiệm của chúng ta là tín đồ. Từ đầu đến cuối, quyển Đấng Christ bao-hàm-tất-cả khích lệ những người tìm kiếm Đức Chúa Trời hàng ngày kinh nghiệm và vui hưởng Christ là miền đất tốt tươi để hoàn thành mục đích đời đời của Đức Chúa Trời.

Tải xuống PDF Xin vui lòng đồng ý với chính sách phân phối để được phép tải sách này.

Gia Tể của Đức Chúa Trời
Gia Tể của Đức Chúa Trời
Của Witness Lee
Trích từ bìa sau: Vào năm 1927, Watchman Nee xuất bản quyển Người thuộc linh là tác phẩm thuộc linh kinh điển về sự lớn lên và trưởng tiến của Cơ Đốc nhân. Trong sách đó, anh Nee trình bày lẽ thật Kinh thánh đơn giản là con người có ba phần – linh và hồn và thân thể – là khải thị trung tâm và thiết yếu để tín đồ trưởng tiến trong đời sống thuộc linh. Trong Gia tể của Đức Chúa Trời, người đồng công gần gũi và tin cậy nhất của anh Nee là Witness Lee đã xây dựng trên nền tảng đó để mặc khải khải thị trung tâm của Kinh thánh – Đức Chúa Trời muốn truyền chính Ngài vào trong con người vì sự biểu lộ đầy đủ của Ngài trong Hội thánh. Trong quyển Gia tể của Đức Chúa Trời, anh Lee khải thị cách sáng tỏ chuyển động của Đấng Tam Nhất Thần Thượng và cung cấp cho tín đồ những phương cách thực tiễn để hợp tác với Ngài hầu hoàn thành kế hoạch đời đời của Ngài.

Tải xuống PDF Xin vui lòng đồng ý với chính sách phân phối để được phép tải sách này.

Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 3
Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 3
Của Watchman Nee và Witness Lee
Trích từ bìa sau: Có những kinh nghiệm xa hơn về Christ là điều căn bản đối với đời sống Cơ Đốc. Là tín đồ, chúng ta nên sống theo nguyên tắc cao hơn của sự sống, hơn là chỉ theo nguyên tắc đúng và sai. Khi sự sống của Đức Chúa Trời vận hành trong chúng ta, sự chiếu sáng của sự sống này mang chúng ta vào một nếp sống đúng đắn và xây dựng chúng ta với những tín đồ khác thành sự biểu lộ tập thể của Đức Chúa Trời, tức Hội thánh. Quyển Những yếu tố căn bản của đời sống Cơ Đốc, Tập 3, của Watchman Nee và Witness Lee, trình bày chi tiết những kinh nghiệm này. Những sứ điệp này sẽ truyền thức ăn thuộc linh vào trong tất cả tín đồ để họ lớn lên cách cá nhân trong Chúa vì sự lớn lên và xây dựng Hội thánh.

Tải xuống PDF Xin vui lòng đồng ý với chính sách phân phối để được phép tải sách này.

Hiểu biết sự sống
Hiểu biết sự sống
Của Witness Lee
Trích từ bìa sau: Khát vọng của Đức Chúa Trời là có được sự biểu lộ tập thể, đầy trọn trong con người mang hình ảnh Ngài, hiển lộ vinh hiển Ngài, và sở hữu uy quyền của Ngài để xử lí kẻ thù của Ngài. Tuy nhiên, ít tín đồ nhận thức rằng khát vọng này chỉ có thể đạt được qua chính sự sống của Đức Chúa Trời. Thậm chí số người chạm đến vấn đề biết và kinh nghiệm sự sống thần thượng mà qua sự chết và phục sinh của Christ đã sẵn có cho chúng ta thì còn ít hơn. Trong quyển Hiểu biết sự sống, Witness Lee đã làm sáng tỏ con đường dẫn đến sự sống, bắt đầu bằng sự tái sinh và tiến triển đến biết cảm nhận sự sống bên trong. Quyển Hiểu biết sự sống lập nền cho kinh nghiệm đích thực về Christ và là lời giới thiệu hữu ích cho quyển sách song hành của ông là Kinh nghiệm sự sống.

Tải xuống PDF Xin vui lòng đồng ý với chính sách phân phối để được phép tải sách này.

Hội Thánh vinh hiển
Hội Thánh vinh hiển
Của Watchman Nee
Trích từ bìa sau: Đức Chúa Trời nhìn Hội thánh, các tín đồ được chuộc, với cái nhìn thuộc trời. Không hề xem Hội thánh bị đánh bại bởi quyền năng của tội và các tội phạm, Đức Chúa Trời xem Hội thánh như người tương xứng vinh hiển của Đấng Christ. Trong quyển Hội Thánh vinh hiển, Watchman Nee luận đến bốn đại diện quan trọng về Hội thánh trong Kinh thánh: Ê-va trong Sáng Thế Kí chương 2, người vợ trong Ê-phê-sô chương 5, người nữ trong Khải Thị chương 12, và Cô dâu trong Khải Thị chương 21 và 22. Trong mỗi trường hợp, ông trình bày sự kêu gọi cao trọng dành cho Hội thánh để thỏa đáp mục đích đời đời của Đức Chúa Trời. Những ghi chép viết tay được tìm thấy gần đây bổ sung cho bản dịch mới của quyển Hội thánh vinh hiển, làm cho quyển sách này trở thành bản ghi chép hoàn chỉnh nhất các sứ điệp được Watchman Nee chia sẻ từ mùa Thu năm 1939 đến mùa Thu năm 1942.

Tải xuống PDF Xin vui lòng đồng ý với chính sách phân phối để được phép tải sách này.