پیش نمایش و دانلود فایل‌های کتاب‌ها

کتاب‌های این مجموعه به ترتیب از مفاهیم پایه‌ای، تا مباحث میانی و پیشرفته در زیر فهرست شده‌اند. در صورت نیاز به کمک برای دانلود این کتاب‌ها، به صفحه پشتیبان ما مراجعه فرمایید. لطفاً خط مشی توزیع را در زیر تأیید کنید تا دانلود کتاب‌ها امکان‌پذیر گردد.

خط مشی ما برای توزیع فایل‌های موجود در این سایت

Living Stream Ministry نسخه الکترونیکی این هفت کتاب را به رایگان در دسترس قرار داده است. امیدواریم افراد بسیاری بتوانند همه این کتب را مطالعه و به دیگران توصیه کنند. بدینوسیله محترمانه درخواست می‌کنیم که به منظور حفظ نظم و ترتیب، فایل‌های چاپ شده را صرفاً به استفاده شخصی خود محدود سازید. خواهشمند است این فایل‌ها را به هیچ شکلی در جای دیگر به اشتراک نگذارید. در صورتی که مایلید نسخه دیگری بجز این داشته باشید، لطفاً قصد خود را از این کار با جزئیات کامل نوشته و همراه با درخواست مجوز به mmb.permissions@lsm.org ارسال فرمایید. ضمناً خواهشمند است تمام حقوق محفوظ شده را بر اساس قانون قابل اجرا رعایت فرمایید. اصلاح یا جداسازی این فایل‌های PDF به هیچ وجه و برای هیچ منظور مجاز نیست.

عناصر اصلی زندگی مسیحی جلد اول
عناصر اصلی زندگی مسیحی جلد اول
ويتنس لی و واچمن نی
از پشت جلد
زندگی مسیحی پر از اهمیت و معناست، با این حال، بسیاری از مردم عناصر اصلی این زندگی را آن طور که در کلام خدا، کتاب مقدس، ارائه شده، درک نمی‌کنند. در «عناصر اصلی زندگی مسیحی»، جلد اول، اثر واچمن نی و ویتنس لی، زندگی مسیحی معرفی و توصیف شده است. برنامه نجات خدا، در فصل اول، تحت عنوان راز زندگی انسان، ارائه شده است. فصل‌های بعدی، چند تجربه اصلی برای یک مسیحی را به تفصیل تشریح می‌کنند. فصل آخر، کلید نهایی زندگی مسیحی یک ایماندار ─ تجربه مسیح در روح انسان ─ را ارائه می‌دهد. برای کسانی که جویای خدا هستند و برای ایماندارانی که مایلند در مسیح رشد کنند، این پیام‌ها زیربنای محکمی را برای یک زندگی مسیحی غنی و پرمعنا بنیاد خواهند نهاد.

دانلود PDF برای دانلود این کتاب، لطفاً خط مشی توزیع را تأیید کنید

عناصر اصلی زندگی مسیحی  جلد دوم
عناصر اصلی زندگی مسیحی جلد دوم
ويتنس لی و واچمن نی
از پشت جلد
محور اصلی زندگی مسیحی شناختن خود مسیح است. برای این منظور، ما باید او را روز به روز به طریقی زنده و فعال لمس و تجربه کنیم. این تجربه به برخی عناصر اصلی، از جمله، غذای روحانی مناسب، پرستش روحانی منظم، و رشد روحانی عمیق وابسته است. در «عناصر اصلی زندگی مسیحی»، جلد دوم، اثر واچمن نی و ویتنس لی، سه عنصر اصلی جهت یک زندگی مسیحی سالم ارائه شده است: صرف زمانی با خداوند، تماس با او به روشی ساده، و عمیقاً در او رشد کردن. این پیام‌ها، مسیحیان جویا را به تغذیۀ غنی در کلام خدا، لحظه به لحظه تماس با مسیح، و تجربۀ عمیق و پنهان خدا، می‌آورند.

دانلود PDF برای دانلود این کتاب، لطفاً خط مشی توزیع را تأیید کنید

مسیح شامل‌تمام
مسیح شامل‌تمام
ويتنس لی
از پشت جلد
تمامی نمادها و تصاویری که در سرتاسر عهد قدیم یافت می‌شود، یک چشم‌انداز شگفت‌انگیز از نجات‌دهنده‌مان، عیسی مسیح ارائه می‌دهد. یکی از مهمترین نمادها که در عین حال بسیار نادیده گرفته شده، آن سرزمین نیکو است. در کتاب «مسیح شامل‌تمام»، ویتنس لی، بخش‌هایی از کتاب تثنیه را به تفصیل شرح نموده و نشان می‌دهد که آن سرزمین به ارث برده شده توسط فرزندان اسرائیل، یک نماد کامل از مسیح است، که میراث عهد جدید ماست. وی یک مطالعه تفصیلی از بعضی از ثروت‌های کاوش‌ناپذیر سرزمین نیکو ارائه می‌دهد. هر یک از نمادها توضیح داده شده و در تجربه ما ایمانداران به کار گرفته می‌شود. کتاب «مسیح شامل‌تمام»، از ابتدا تا به انتها، جویندگان خدا را به روزانه تجربه کردن مسیح و مسرت بردن از او به عنوان سرزمین نیکو برای به انجام رسیدن مقصود جاودان خدا تشویق می‌کند.

دانلود PDF برای دانلود این کتاب، لطفاً خط مشی توزیع را تأیید کنید

 اقتصاد خدا
اقتصاد خدا
ويتنس لی
از پشت جلد
در سال ۱۹۲۷، واچمن نی کتاب روحانیِ ماندگار خود را در مورد رشد و ترقی مسیحی، تحت عنوان «انسان روحانی» منتشر کرد. در آن کتاب، نی، یک حقیقت ساده مطابق با کتاب مقدس را ارائه داده، که انسان از سه بخش‌روح، روان و بدن – ساخته شده، حقیقتی که مکاشفه اصلی و لازم برای ایمانداران است تا در زندگی روحانی خود ترقی کنند. در کتاب «اقتصاد خدا»، ویتنس لی، نزدیک‌ترین و مطمئن-ترین همکار نی، بر روی این بنیاد بنا می‌سازد تا مکاشفه اصلی کتاب مقدس را ـــ که خدا می‌خواهد به جهت ابراز کامل خود در کلیسا، خودش را به درون انسان منتقل کند ─ فاش سازد. در کتاب «اقتصاد خدا»، لی، به وضوح حرکت تثلیث الهی را آشکار می‌سازد و به ایمانداران راه‌های عملی می‌دهد تا با خدا جهت تحقق برنامه جاودانی او همکاری کنند.

دانلود PDF برای دانلود این کتاب، لطفاً خط مشی توزیع را تأیید کنید

عناصر اصلی زندگی مسیحی  جلد سوم
عناصر اصلی زندگی مسیحی جلد سوم
ويتنس لی و واچمن نی
از پشت جلد
تجارب بیشتری از مسیح وجود دارند که بنیان زندگی مسیحی هستند. ما ایمانداران، به جای تکیه بر اصل درست و غلط، باید بر طبق اصل بالاترِ حیات زندگی کنیم. وقتی حیات خدا در ما عمل می‌کند، درخشش این حیات، ما را به یک زیستن مناسب می‌آورد و با دیگر ایمانداران جهت ابراز جمعی خدا، که کلیساست، بنا می‌سازد. در «عناصر اصلی زندگی مسیحی»، جلد سوم، اثر واچمن نی و ویتنس لی، این تجارب به تفصیل شرح داده شده‌اند. این پیام‌ها، به همه ایمانداران، برای رشد فردی آنها در خداوند و رشد و بنای کلیسا، غذای روحانی می‌رساند.

دانلود PDF برای دانلود این کتاب، لطفاً خط مشی توزیع را تأیید کنید

 شناخت حیات
شناخت حیات
ويتنس لی
از پشت جلد
خواست خدا به دست آوردن یک ابراز جمعی و کامل در انسان است که دارای صورت او بوده، جلال وی را آشکار سازد، و اقتدار او را برای مقابله با دشمنش داشته باشد. اما، تعداد کمی از ایمانداران آگاهند که این خواسته فقط توسط حیات خود خدا قابل دستیابی است. حتی تعداد کمتری موضوع شناخت و تجربه حیات الهی را که توسط مرگ و رستاخیز مسیح در دسترس ما قرار گرفته است، لمس کرده‌اند. ویتنس لی، در کتاب «شناخت حیات»، مسیر رسیدن به حیات را روشن می‌سازد، که با تولد تازه آغاز می‌شود و تا شناختن حس حیات درونی پیشرفت می‌کند. «شناخت حیات»، زیربنایی است برای تجربه واقعی مسیح، و مقدمه‌ای مفید برای کتاب قرینه آن، «تجربه حیات».

دانلود PDF برای دانلود این کتاب، لطفاً خط مشی توزیع را تأیید کنید

کلیساى جلیل و باشکوه
کلیساى جلیل و باشکوه
واچمن نی
از پشت جلد
خدا، کلیسا، ایمانداران بازخرید شده را با یک چشم‌انداز آسمانی می‌نگرد. او کلیسا را ابداً به عنوان یک شکست‌خورده توسط قدرت گناه و گناهان نمی‌بیند، بلکه کلیسا را به عنوان همتای جلیل مسیح می‌نگرد. در کتاب «کلیساى جلیل و باشکوه»، واچمن نی، چهار نماد مهم کلیسا در کتاب مقدس را بررسی می‌کند: حوا در پیدایش ۲، زوجه در افسسیان ۵، زن در مکاشفه ۱۲، و عروس در مکاشفه ۲۱ و ۲۲. در هر نمونه، او وظیفه جدی کلیسا را در جهت به انجام رساندن مقصود جاودان خدا ذکر می‌کند. دست‌نوشته‌های جدیداً یافت شده که مکمل این ترجمۀ نو و تازه از کتاب «کلیساى جلیل و باشکوه» است، این کتاب را کامل‌ترین نسخه از پیام‌های داده شده توسط واچمن نی، از پاییز ۱۹۳۹ تا پاییز ۱۹۴۲، می‌سازد.

دانلود PDF برای دانلود این کتاب، لطفاً خط مشی توزیع را تأیید کنید