Začínáme s touto řadou knih


	Základní prvky křesťanského života, Svazek 1. 
	Základní prvky křesťanského života, Svazek 2. 
	Všezahrnující Kristus 
	Boží ekonomie 
	Základní prvky křesťanského života, Svazek 3. 
	Poznání života 
	Slavná církev

Knihy v této řadě je možno stahovat jako PDF soubory. Budete potřebovat volně dostupný program Adobe Reader k zobrazení a tisku PDF souborů. Prosím, čtěte pozorně podmínky distribuce, za kterých jsou tyto soubory zpřístupněny. Publikace zpřístupněné ke stažení jsou seřazeny v specifickém pořadí od nejzákladnějších k nejpokročilejším. Toto uspořádání má za cíl přispět k co nejlepšímu pochopení a ocenění jednotlivých témat.

Při postupném čtení těchto sedmi knih prosím začněte Základními prvky křesťanského života, Svazkem 1., který je úvodem k celé řadě. Dále pokračujte další řadou tří knih v uvedeném pořadí. Tato řada pokrývá některé základní zdravé křesťanské praktiky, předkládá Krista jako skutečnost všech positivních věcí a střed Božího plánu, jenž Bible nazývá „Boží ekonomií“ (1Tm 1,4). S tímto základem, poslední tři knihy odkrývají postupné prožívání božského života věřícími a předkládají Boží konečný cíl v církvi. Doufáme, že tato četba celé řady krok za krokem Vám pomůže v poznání Boha a Jeho záměru.