Útmutató a könyvsorozat olvasásához


	A keresztyén élet alapelemei, 1. kötet 
	A keresztyén élet alapelemei, 2. kötet 
	A mindent tartalmazó Krisztus 
	Isten ökonómiája 
	A keresztyén élet alapelemei, 3. kötet 
	Az élet ismerete 
	A dicsőséges gyülekezet
A sorozat kötetei PDF fájlokként tölthetők le. Fontos, hogy legyen a gépeden egy ingyenesen hozzáférhető Acrobat Reader program. Kérünk olvasd át a Terjesztési szabályzatot, amelyből megismerheted a fájlok letöltésének feltételeit. A letölthető könyvek meghatározott sorrendben követik egymást, a legegyszerűbb tartalomtól kezdődően a mélyebb olvasmányok felé haladva. Ezzel a sorrenddel a témák könnyebb megértését szeretnénk elősegíteni.

Az olvasást legcélszerűbb a Keresztyén élet alapelemei című füzet első kötetével kezdeni, amely a sorozat bevezetője. Ezután a második készlet három könyvének elolvasását ajánljuk, a mutatott sorrendben. Ezek néhány egészséges keresztyén gyakorlatot írnak le, valamint Krisztust minden pozitív dolog valóságaként és Isten tervének középpontjaként mutatják be. E tervet a Biblia "Isten ökonómiájának" vagy üdvrendjének nevezi (1Tim 1,4). E három könyv megalapozza az utolsó három könyv megértését, amelyek tovább lépnek az isteni élet mélyebb megtapasztalása, valamint Isten végső célja, a gyülekezet felé. Reméljük, hogy a teljes sorozat lépésről lépésre haladó elolvasása segíteni fog Isten megismerésében és az Ő céljának meglátásában.