A könyv-fájlok megnyitása és letöltése

A sorozat alább felsorolt hét könyve három szint szerint van csoportosítva - kezdő, középhaladó és haladó. Ha a letöltéshez segítségre van szükséged, látogasd meg a Technikai segítség weboldalt! A letöltés előtt fogadd el az alábbi terjesztési szabályzatot.

Terjesztési szabályzat az e honlapon elérhető fájlokhoz

A Living Stream Ministry örömmel tudatja, hogy e hét könyv elektronikus változata ingyenesen letölthető a honlapunkról. Reméljük, sokan elolvassák és másoknak is ajánlják majd ezeket a könyveket. A rend kedvéért kérjük olvasóinkat, hogy a fájlokat csak saját használatra nyomtassák ki, és másutt semmilyen formában ne tegyék közzé azokat. Ha további másolatokra lenne szükség, ezt a használat céljának részletes leírásával az mmb.permissions@lsm.org címen kérvényezhetik. Azt is kérjük, hogy minden szerzői jogi követelményt vegyenek figyelembe a vonatkozó jogszabályok szerint. E PDF fájlokat tilos módosítani vagy megbontani bármilyen más célú felhasználás végett.

A keresztyén élet alapelemei, 1. kötet
A keresztyén élet alapelemei, 1. kötet
by Witness Lee and Watchman Nee
From the back cover: "A keresztyén élet igen jelentős és mély értelmű, ám sokan nem értik ennek az életnek az Isten Igéjében, a Bibliában feltárt alapvető elemeit. A Watchman Nee és Witness Lee igehirdetéseiből válogatott, A keresztyén élet alapelemei című gyűjtemény első kötete a keresztyén élet lényegét ismerteti meg az olvasóval. Az emberi élet titkáról szóló első fejezet felfedi előttünk az isteni megmentés tervét. A következő fejezetek számos alapvető keresztyén megtapasztalás részleteibe avatnak be bennünket. Az utolsó fejezet bemutatja a hívő keresztyén életének kulcsát – Krisztus megtapasztalását az emberi szellemben. Ezek az írások határozott alapot adnak minden Istent kereső ember és Krisztusban növekedésre vágyó hívő számára a gazdag és céltudatos keresztyén élethez."

Letöltés PDF A könyvek letöltéséhez fogadd el a terjesztési szabályzatot!

A keresztyén élet alapelemei, 2. kötet
A keresztyén élet alapelemei, 2. kötet
by Witness Lee and Watchman Nee
From the back cover: "A keresztyén élet fő célja magának Krisztusnak a megismerése, amihez elengedhetetlen, hogy naponta élő módon megérintsük és megtapasztaljuk Őt. Ennek a megtapasztalásnak van néhány alapvető eleme, például a megfelelő szellemi táplálék, a rendszeres szellemi imádat és a mély szellemi növekedés. A Watchman Nee és Witness Lee igehirdetéseiből válogatott, A keresztyén élet alapelemei című gyűjtemény második kötete az egészséges keresztyén élet három alapvető összetevőjét mutatja be: együttlét az Úrral, az Úr egyszerű megérintése, valamint az Őbenne való elmélyült növekedés. Ezeket a válogatott írásokat olvasva a kereső keresztyének megízlelhetik Isten igéjének gazdag táplálékát, folyamatosan kapcsolatot teremthetnek az Úrral, és megérinthetik Isten rejtett mélységeit."

Letöltés PDF A könyvek letöltéséhez fogadd el a terjesztési szabályzatot!

A mindent tartalmazó Krisztus
A mindent tartalmazó Krisztus
by Witness Lee
From the back cover: "Az Ótestamentum összes szimbóluma és előképe csodálatos képet ad a mi Szabadítónkról, Jézus Krisztusról. Ezek közül az egyik legjelentősebb, mégis elhanyagolt előkép az ígéret földje, a „jó föld”. A Mindent tartalmazó Krisztus-ban Witness Lee Mózes ötödik könyvének részeit elemezve kimutatja, hogy az Izráel gyermekei által örökölt föld tökéletes előképe Krisztusnak, a mi újtestamentumi örökségünknek. Részletesen megvizsgálja a jó föld kikutathatatlan gazdagságának néhány elemét. Elmagyarázza és bemutatja, hogy az egyes előképek hogyan alkalmazhatók a saját tapasztalatainkra. A Mindent tartalmazó Krisztus elejétől végig arra ösztönzi az Istent kereső hívőket, hogy nap mint nap tapasztalják meg és élvezzék Krisztus gazdagságát, az ő jó földjüket, Isten örökkévaló céljának beteljesítésére."

Letöltés PDF A könyvek letöltéséhez fogadd el a terjesztési szabályzatot!

Isten ökonómiája
Isten ökonómiája
by Witness Lee
From the back cover: "1927-ben A szellemi ember címen jelent meg Watchman Nee ma már klasszikusnak számító írása a keresztyének növekedéséről és fejlődéséről. Ebben azt az egyszerű bibliai igazságot mutatja be, amelynek felismerése központi jelentőségű és szükségszerű a keresztyének szellemi életének fejlődéséhez, tudniillik hogy az ember három részből áll – szellemből, lélekből és testből. Az Isten ökonómiája című könyvben Witness Lee, aki mint munkatárs a legközelebb állt W. Nee-hez, erre az alapra építve tárja elénk a Biblia központi kijelentését: Isten be akar költözni az emberbe, hogy tökéletesen kifejezhesse Önmagát a gyülekezeten keresztül. Az Isten ökonómiájá-ban W. Lee világosan elmagyarázza az Isteni Háromság üdvrendi lépéseit, és gyakorlati segítséget nyújt a hívőknek abban, hogyan működjenek együtt Istennel az Ő örökkévaló tervének megvalósításában."

Letöltés PDF A könyvek letöltéséhez fogadd el a terjesztési szabályzatot!

A keresztyén élet alapelemei, 3. kötet
A keresztyén élet alapelemei, 3. kötet
by Witness Lee and Watchman Nee
From the back cover: "A keresztyén élet egy másik alapvető megtapasztalása, hogy nekünk, hívőknek, az élet magasabb rendű alapelve szerint kell élnünk, ahelyett, hogy pusztán a helyes és helytelen ismeretének elve vezérelne bennünket. Amikor Isten élete munkál bennünk, az abban lévő világosság rávezet minket a helyes keresztyén életre, és egybeépít a többi hívővel Isten testületi kifejezésére, ami a gyülekezet. A Keresztyén élet alapelemei című összeállítás harmadik kötetében Watchman Nee és Witness Lee ezeket a tapasztalatokat elemzi részletesen. Ezek az írások olyan szellemi táplálékot jelentenek minden hívőnek, amely nemcsak az ő egyéni fejlődésüket segíti elő, hanem a gyülekezet növekedését és felépítését is."

Letöltés PDF A könyvek letöltéséhez fogadd el a terjesztési szabályzatot!

Az élet ismerete
Az élet ismerete
by Witness Lee
From the back cover: "Isten vágya egy testületi ember, aki Őhozzá hasonlatos, akiben megnyilvánul az Ő dicsősége, és aki az Ő hatalmával képes szembeszállni az ellenséggel. Kevés hívő ismeri fel azonban, hogy Isten ezt a vágyát csak a saját élete által tudja beteljesíteni. Még kevesebben vannak azok, akik ezt az isteni életet, amely Krisztus halála és feltámadása nyomán most a rendelkezésünkre áll, a gyakorlatban is megismerték és megtapasztalták volna. Az élet ismerete c. könyvben Witness Lee megvilágítja az élet ösvényét, amely az újjászületéssel kezdődik, és elvezet az élet benső érzetének megismeréséig. Az élet ismerete alapot ad Krisztus valóságos megtapasztalásához, és hasznos bevezetőként szolgál a hozzá kapcsolódó, Az élet megtapasztalása címen megjelent kötethez."

Letöltés PDF A könyvek letöltéséhez fogadd el a terjesztési szabályzatot!

A dicsőséges gyülekezet
A dicsőséges gyülekezet
by Watchman Nee
From the back cover: "Isten a gyülekezetet, a megváltott hívőket, mennyei nézőpontból szemléli. Ő egyáltalán nem egy bűntől és vétkektől legyőzött gyülekezetet lát, hanem Krisztus dicsőséges társát. A Dicsőséges gyülekezet-ben Watchman Nee a gyülekezet négy jelentős bibliai képviselőjét mutatja be nekünk: Évát az 1Mózes 2-ben, a feleséget az Efézus 5-ben, az asszonyt a Jelenések 12-ben, és a Menyasszonyt a Jelenések 21-22-ben. Mindegyik példán keresztül a gyülekezet magasrendű küldetését: Isten örökkévaló céljának beteljesítését hangsúlyozza a szerző. A Dicsőséges gyülekezet új fordítását számos, az utóbbi időben felfedezett kézírásos jegyzet anyaga egészíti ki, aminek köszönhetően az olvasó most Watchman Nee 1939 és 1942 ősze között elhangzott igehirdetéseinek legteljesebb gyűjteményét tarthatja a kezében."

Letöltés PDF A könyvek letöltéséhez fogadd el a terjesztési szabályzatot!