Pregled i preuzimanje datoteka ovih knjiga

Knjige u ovom kompletu navedene su ispod i grupirane su od temeljnih do proširenih, pa sve do naprednih tema. Ukoliko vam je potrebna pomoć u preuzimanju ovih knjiga posjetite našu stranicu Stranica podrške. Kako biste si omogućili preuzimanje knjiga, molimo vas, suglasite se s pravilima o distribuciji ispod.

Pravila distribucije za datoteke na ovoj stranici

Living Stream Ministry je sretan da elektronske verzije ovih sedam knjiga učini dostupnima besplatno. Nadamo se da će mnogi pročitati sve ove knjige, te da će i druge uputiti na njih. Zbog reda vas molimo da ispisi ovih datoteka budu ograničeni na vašu osobnu upotrebu. Molimo vas, nemojte ove datoteke objavljivati bilo gdje drugdje u bilo kojoj formi. Ukoliko želite izraditi daljnje kopije ovih izdanja, molimo vas, pošaljite nam detaljno pismeno objašnjenje s kojom nakanom to činite i zahtjev za dopuštenjem na mmb.dopuštenja@lsm.org. Također zahtijevamo da se poštuju sve odredbe autorskih prava sukladno primjenjivom zakonu. Ove PDF datoteke ne smiju se ni na koji način mijenjati ili rabiti ni na koji drugi način u bilo koju drugu svrhu.

Temeljni elementi kršćanskoga života, Sv. 1
Temeljni elementi kršćanskoga života, Sv. 1
by Witness Lee and Watchman Nee
S poleđine knjige: "Kršćanski život pun je smisla i značenja, no mnogi ljudi ne razumiju temeljne elemente toga života na način na koji su predstavljeni u Božjoj Riječi, Bibliji. U Temeljnim elementima kršćanskoga života, svezak prvi, od Watchmana Nee-a i Witnessa Lee-a, predstavljen je i opisan kršćanski život. Božji plan spasenja predstavljen je u prvom poglavlju o tajni ljudskoga života. Sljedeća poglavlja detaljno opisuju nekoliko temeljnih iskustava jednoga kršćanina. Posljednje poglavlje predstavlja konačni ključ za vjernikov kršćanski život - iskustvo Krista u ljudskom duhu. Za one koji traže Boga i za vjernike koji žele rasti u Kristu, ove poruke postavit će čvrst temelj za bogat i značajan kršćanski život."

Preuzmi PDF Molimo vas, složite se s pravilima o distribuciji kako biste si omogućili preuzimanje ove knjige.

Temeljni elementi kršćanskoga života, Sv. 2
Temeljni elementi kršćanskoga života, Sv. 2
od Watchmana Nee-a i Witnessa Lee-a
S poleđine knjige: "Središnja točka kršćanskog života je spoznati samoga Krista. Zbog toga Ga moramo kontaktirati i iskusiti na živi način dan za danom. Ovo iskustvo se odnosi na određene temeljne elemente, uključujući pravilnu duhovnu hranu, ispravno duhovno štovanje i duboki duhovni rast. U Temeljnim elementima kršćanskoga života, svezak drugi, Watchmana Nee-a i Witnessa Lee-a, predstavljena su tri temeljna elementa za zdrav kršćanski život: provoditi vrijeme s Gospodinom, kontaktirati Ga na jednostavan način i rasti duboko u Njemu. Ove poruke dovest će kršćane koji traže dublja iskustva u bogato hranjenje Božjom Riječju, u kontakt s Kristom tren za trenom, i u duboko, skriveno iskustvo Boga."

Preuzmi PDF Molimo vas, složite se s pravilima o distribuciji kako biste si omogućili preuzimanje ove knjige.

Sveobuhvatni Krist
Sveobuhvatni Krist
by Witness Lee
S poleđine knjige: "Sve slike i simboli koji se protežu kroz cijeli Stari Zavjet predstavljaju predivan prikaz našega Spasitelja Isusa Krista. Jedna od najznačajnijih, a ipak previđenih slika, je dobra zemlja. U Sveobuhvatnom Kristu Witness Lee tumači dijelove knjige Ponovljenog zakona pokazujući da je zemlja baštinjena od djece Izraelove potpuna slika Krista, koji je naša novozavjetna baština. On predstavlja detaljni studij nekih neistraživih bogatstava dobre zemlje. Svaka slika objašnjena je i primjenjena je na iskustvo nas kao vjernika. Od početka do kraja Sveobuhvatni Krist ohrabruje one koji dublje traže Gospodina da svakodnevno uživaju i iskuse Krista kao dobru zemlju za ispunjenje Božjeg vječnog nauma."

Preuzmi PDF Molimo vas, složite se s pravilima o distribuciji kako biste si omogućili preuzimanje ove knjige.

Božja ekonomija
Božja ekonomija
by Witness Lee
S poleđine knjige: "Godine 1927. Watchman Nee izdao je svoj duhovni klasik o kršćanskom rastu i napretku: The Spiritual Man [Duhovni čovjek]. U toj knjizi Nee prezentira jednostavnu biblijsku istinu da se čovjek sastoji od tri dijela - duha i duše i tijela - kao središnje i nezaobilazno otkrivenje za vjernike, kako bi napredovali u svom duhovnom životu. U Božjoj ekonomiji Nee-jev najbliži i najpouzdaniji suradnik, Witness Lee, gradi na tom temelju kako bi objelodanio središnje otkrivenje Biblije - da se Bog želi udijeliti u čovjeka za Svoj potpuni izražaj u Crkvi. U Božjoj ekonomiji Lee jasno otkriva kretanje Božanskoga Trojstva dajući vjernicima praktične načine kako da surađuju s Njim za ispunjenje Njegova vječnog plana."

Preuzmi PDF Molimo vas, složite se s pravilima o distribuciji kako biste si omogućili preuzimanje ove knjige.

Temeljni elementi kršćanskoga života, Sv. 3
Temeljni elementi kršćanskoga života, Sv. 3
od Watchmana Nee-a i Witnessa Lee-a
S poleđine knjige: "Postoje daljnja iskustva Krista koja su temelji kršćanskog života. Kao vjernici, trebali bi živjeti po višem principu života, a ne samo prema principu ispravnog i pogrešnog. Kada Božji život djeluje u nama, svjetlost toga života dovodi nas u ispravno življenje i izgrađuje nas s drugim vjernicima u korporativni izražaj Boga, Crkvu. U Temeljnim elementima kršćanskoga života, svezak treći, Watchmana Nee-a i Witnessa Lee-a, ova iskustva su detaljna. Ove poruke udijelit će duhovnu hranu u vjernike za njihov osobni rast u Gospodinu te za rast i izgradnju Crkve."

Preuzmi PDF Molimo vas, složite se s pravilima o distribuciji kako biste si omogućili preuzimanje ove knjige.

Spoznaja života
Spoznaja života
by Witness Lee
S poleđine knjige: "Božja želja je da osvoji potpuni, korporativni izražaj u čovjeku, koji odražava Njegov lik, koji očituje Njegovu slavu i koji posjeduje Njegov autoritet da se obračuna s Njegovim neprijateljem. Međutim, tek nekolicina vjernika shvaća da se ova želja može ostvariti samo kroz Božji vlastiti život. Još manje je onih vjernika koji su dotakli činjenicu poznavanja i iskustva božanskoga života koji nam je učinjen pristupačnim kroz Kristovu smrt i uskrsnuće. U Spoznaji života, Witness Lee osvjetljava put koji vodi u život, započinjući s novim rođenjem, napredujući sve do poznavanja nutarnjeg osjeta života. Spoznaja života proviđa temelj za istinsko iskustvo Krista te je velika pomoć kao uvod u svoju knjigu blizanku The Experience of Life [Iskustvo života]."

Preuzmi PDF Molimo vas, složite se s pravilima o distribuciji kako biste si omogućili preuzimanje ove knjige.

Slavna Crkva
Slavna Crkva
by Watchman Nee
S poleđine knjige: "Bog gleda na Crkvu, otkupljene vjernike, iz nebeske perspektive. Daleko od toga da je vidi kao poraženu snagom grijeha kao naravi i grijeha kao izvanjskih čina. Bog gleda na Crkvu kao slavnu Kristovu pomoćnicu. U Slavnoj Crkvi, Watchman Nee raspravlja o četiri značajne predstavnice Crkve u Bibliji: o Evi u Postanku 2, o ženi u Efežanima 5, o ženi u Otkrivenju 12 i o zaručnici [grčki: nevjesti] u Otkrivenju 21 i 22. U svakom primjeru, on prikazuje uzvišeni poziv Crkve da ispuni Božji vječni naum. Nedavno otkrivene, rukom pisane bilješke, nadopunjuju ovaj novi i svježi prijevod Slavne Crkve, čineći ga najpotpunijim zapisom poruka koje je dao Watchman Nee od kraja 1939. do kraja 1942. godine."

Preuzmi PDF Molimo vas, složite se s pravilima o distribuciji kako biste si omogućili preuzimanje ove knjige.