Voorsmaak en downloaden van boekbestanden

De zeven boeken in deze serie worden hieronder vermeld, gegroepeerd van elementaire, middelbaar tot meer gevorderde onderwerpen. Indien u hulp nodg heeft bij het downloaden van de boeken bezoek dan onze Ondersteuning pagina. Door het onderstaande aankruisvakje aan te klikken gaat u akkoord met de verpreidingsvoorwaarden en kunt u uw boek downloaden.

Verspreidingsbeleid voor de bestanden op deze site

Living Stream Ministry stelt graag de electronische versie van deze zeven boeken gratis beschikbaar. We hopen dat velen deze boeken zullen lezen en het ook aan anderen bekend zullen maken. Wij vragen u, voor de goede orde, dat uitgeprinte bestanden beperkt worden tot eigen gebruik. De inhoud van deze bestanden, mogen niet in welke vorm dan ook, opnieuw geplaatst worden. Als u meerdere kopieën wilt gebruiken, stuur dan een schriftelijk gedetailleerd verzoek naar [email protected]. We vragen uw ook de voorwaarden van de auteursrechten te respecteren. De PDF bestanden mogen onder geen omstandigheden voor eigen gebruik worden aangepast of gewijzigd.

De basiselementen van het christelijke leven, deel 1
De basiselementen van het christelijke leven, deel 1
by Witness Lee and Watchman Nee
Van de achterkant van het boek: "Het christelijke leven is vol betekenis en bedoeling, maar veel mensen begrijpen niet de basiselementen van dit leven zoals het getoond wordt in Gods Woord, de Bijbel. In De Basiselementen van het Christelijke Leven, deel één, door Watchman Nee en Witness Lee, wordt het christelijke leven geïntroduceerd en beschreven. In hoofdstuk één over het mysterie van het menselijk leven wordt Gods plan van behoudenis gegeven. De volgende hoofdstukken beschrijven nauwkeurig de verschillende basiservaringen voor een christen. Het laatste hoofdstuk toont de ultieme sleutel voor het christelijke leven van een gelovige - de ervaring van Christus in de menselijke geest. Deze boodschappen zullen een stevig fundament leggen voor een rijk en betekenisvol christelijk leven voor degenen die God zoeken en voor gelovigen die willen groeien in Christus."

Download PDF Door het aankruisvakje aan te vinken gaat u akkoord met het verpreidingbeleid en kunt u de gevraagde boeken downloaden.

De basiselementen van het christelijke leven, deel 2
De basiselementen van het christelijke leven, deel 2
by Witness Lee and Watchman Nee
Van de achterkant van het boek: "Het centrale punt van het christelijke leven is Christus Zelf te kennen. Hiervoor moeten wij dagelijks met Hem in contact zijn en Hem dagelijks op een levende manier ervaren. Deze ervaring omvat enige basiselementen, inclusief het juiste geestelijke voedsel, regelmatige geestelijke aanbidding en diepe geestelijke groei. In De Basiselementen van het Christelijke Leven, deel twee, door Watchman Nee en Witness Lee, worden drie basiselementen voor een gezond christelijk leven getoond: tijd met de Heer hebben, op een eenvoudige manier met Hem contact hebben en diep in Hem groeien. Deze boodschappen zullen de zoekende christenen brengen in de rijkere voeding in Gods Woord, in een voortdurend contact met Hem en in de diepe, verborgen ervaring van God."

Download PDF Door het aankruisvakje aan te vinken gaat u akkoord met het verpreidingbeleid en kunt u de gevraagde boeken downloaden.

De allesomvattende Christus
De allesomvattende Christus
by Witness Lee
Van de achterkant van het boek: "Alle beelden en symbolen die in het Oude Testament worden gevonden, geven een wonderbaarlijk beeld van onze Redder Jezus Christus. Eén van de meest belangrijke beelden die over het hoofd wordt gezien, is het goede land. In De Allesomvattende Christus geeft Witness Lee een uiteenzetting van delen van het boek Deuteronomium en laat hij ons zien dat het land dat door de kinderen van Israël werd geërfd, een volledig beeld is van Christus, die onze nieuwtestamentische erfenis is. Hij geeft een gedetailleerde studie van enkele van de onnaspeurlijke rijkdommen van het goede land. Elk beeld wordt nader verklaard en toegepast op onze ervaring als gelovige. Vanaf het begin tot het einde bemoedigt De Allesomvattende Christus de zoekende gelovigen Christus dagelijks te ervaren en te genieten als het goede land voor de vervulling van Gods eeuwige doel."

Download PDF Door het aankruisvakje aan te vinken gaat u akkoord met het verpreidingbeleid en kunt u de gevraagde boeken downloaden.

Gods economie
Gods economie
by Witness Lee
Van de achterkant van het boek: "In 1927 publiceerde Watchman Nee zijn geestelijke klassieker over de christelijke groei en vooruitgang, De Geestelijke Mens. In dit boek laat Nee de eenvoudige bijbelse waarheid zien, dat de mens uit drie delen bestaat — geest en ziel en lichaam — als een centrale en noodzakelijke openbaring voor de gelovigen om vooruitgang te boeken in hun geestelijke leven. In Gods Economie, bouwt Nee’s meest trouwe en betrouwbare medewerker Witness Lee verder op dit fundament, om de centrale openbaring van de Bijbel te ontsluieren — dat God Zichzelf in de mens wil uitdelen voor Zijn volledige uitdrukking in de Gemeente. In Gods Economie openbaart Lee duidelijk de beweging van de goddelijke Drie-eenheid en geeft de gelovigen praktische wegen om met Hem samen te werken voor de vervulling van Zijn eeuwige plan."

Download PDF Door het aankruisvakje aan te vinken gaat u akkoord met het verpreidingbeleid en kunt u de gevraagde boeken downloaden.

De basiselementen van het christelijke leven, deel 3
De basiselementen van het christelijke leven, deel 3
by Witness Lee and Watchman Nee
Van de achterkant van het boek: "Er zijn meer ervaringen van Christus die fundamenteel zijn voor het christelijke leven. Als gelovigen moeten wij eerder leven volgens het hogere principe van het leven, dan alleen maar volgens het principe van juist en onjuist. Wanneer het leven van God in ons werkt, brengt het lichtschijnsel van dit leven ons in een juiste wandel en bouwt het ons met de andere gelovigen op tot een collectieve uitdrukking van God, wat de Gemeente is. In De Basiselementen van het Christelijke Leven, deel drie, door Watchman Nee en Witness Lee, worden deze ervaringen nauwkeurig beschreven. Deze boodschappen zullen geestelijk voedsel in alle gelovigen uitdelen, voor zowel hun persoonlijke groei, als voor de groei en de opbouw van de Gemeente."

Download PDF Door het aankruisvakje aan te vinken gaat u akkoord met het verpreidingbeleid en kunt u de gevraagde boeken downloaden.

De kennis van het leven
De kennis van het leven
by Witness Lee
Van de achterkant van het boek: "Het is Gods verlangen om een volledige, collectieve uitdrukking te verkrijgen in de mens, die Zijn beeld draagt, Zijn heerlijkheid manifesteert en Zijn gezag bezit om met Zijn vijand af te rekenen. Maar weinig gelovigen echter, beseffen dat dit verlangen alleen maar bereikt kan worden door Gods eigen leven. Nog minder gelovigen hebben de zaak van het kennen en ervaren van het goddelijke aangeraakt. Dit goddelijke leven is voor ons beschikbaar gemaakt door Christus’ dood en opstanding. In De Kennis van het Leven verlicht Witness Lee het pad dat naar het leven leidt, dat begint bij de wedergeboorte en verder gaat om de innerlijke gewaarwording van het leven te kennen. De Kennis van het Leven geeft een fundament voor de echte ervaring van Christus en is een behulpzame inleiding voor zijn boek De Ervaring van het Leven."

Download PDF Door het aankruisvakje aan te vinken gaat u akkoord met het verpreidingbeleid en kunt u de gevraagde boeken downloaden.

De heerlijke Gemeente
De heerlijke Gemeente
by Watchman Nee
Van de achterkant van het boek: "God ziet de Gemeente, de verloste gelovigen, vanuit een hemels perspectief. God ziet haar verre van een door de macht van de zonde en zonden verslagen Gemeente, maar ziet haar als de heerlijke tegenhanger van Christus. In De Heerlijke Gemeente behandelt Watchman Nee vier belangrijke afbeeldingen van de Gemeente in de Bijbel: Eva in Genesis 2, de vrouw in Efeziërs 5, de vrouw in Openbaring 12 en de Bruid in Openbaring 21 en 22. In ieder voorbeeld laat hij de hoge roeping van de Gemeente zien om Gods eeuwige doel te vervullen. Onlangs ontdekte handgeschreven aantekeningen, vullen deze nieuwe en frisse vertaling van De Heerlijke Gemeente aan en maakt het tot het meest complete verslag van de boodschappen van Watchman Nee, die gegeven werden vanaf het najaar van 1939 tot en met het najaar van 1942."

Download PDF Door het aankruisvakje aan te vinken gaat u akkoord met het verpreidingbeleid en kunt u de gevraagde boeken downloaden.