Previzualizează şi descarcă fişiere

Aceste cărţi din această serie sunt listate mai jos și sunt aranjate începând cu subiecte de bază la intermediare şi apoi avansate. Dacă ai nevoie de ajutor în descărcarea cărților, mergi la Support Page. Te rugăm să bifezi căsuța politicii termenilor de distribuire pentru a le putea descărca.

Politica noastră de termeni pentru distribuția fişierelor de pe acest site

Living Stream Ministry are plăcerea să pună gratuit la dispoziţia publicului versiunile electronice ale acestor 7 cărţi. Sperăm că mulţi vor citi aceste cărţi şi se vor simţi liberi să le recomande şi altora. Cerem ca pentru o bună ordine, printarea acestor fişiere să fie limitată la uzul tău personal. Te rugăm să nu postezi aceste fişiere în alte părţi în nici un fel. Dacă doreşti să multiplici mai mult decât pentru uzul tău personal, te rugăm să ne contactezi cu o cerere scrisă la mmb.permissions@lsm.org. De asemenea cerem ca toate cerințele de copyright (drepturi de autor) să fie respectate conform legilor în vigoare. Aceste fişiere PDF nu sunt pentru a fi modificate sau dezasamblate într-un fel sau altul pentru nici o altă utilizare.

Elemente de Bază ale Vieţii Creştine, Volumul 1
Elemente de Bază ale Vieţii Creştine, Volumul 1
by Witness Lee and Watchman Nee
De pe coperta din spate: „Viaţa creştină este plină de semnificaţie şi înţeles, dar mulţi oameni nu înţeleg elementele de bază ale acestei vieţi aşa cum sunt ele prezentate în Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. În Elemente de bază ale vieţii creştine, Volumul 1 de Watchman Nee şi Witness Lee, viaţa creştină este prezentată şi descrisă. Planul lui Dumnezeu de mântuire este prezentat în primul capitol despre misterul vieţii omeneşti. Următoarele capitole detaliază câteva experienţe de bază pentru un creştin. Capitolul final prezintă cheia supremă pentru viaţa unui creştin — experimentarea lui Cristos în duhul omenesc. Pentru cei ce-L caută pe Dumnezeu şi pentru credincioşii care doresc să crească în Cristos, aceste mesaje vor pune o temelie fermă pentru o viaţă creştină bogată şi plină de înţeles“.

Descarcă PDF Te rog bifează căsuța politicii termenilor de distribuție pentru a putea descărca această carte.

Elemente de Bază ale Vieţii Creştine, Volumul 2
Elemente de Bază ale Vieţii Creştine, Volumul 2
by Witness Lee and Watchman Nee
De pe coperta din spate: „Punctul central al vieţii creştine este acela de a-L cunoaşte pe Cristos Însuşi. Pentru aceasta, trebuie să-L contactăm şi să-L experimentăm pe El într-un mod viu zi de zi. Această experienţă implică unele elemente de bază, printre care hrana spirituală potrivită, închinarea spirituală regulată şi creşterea spirituală profundă. În Elemente de bază ale vieţii creştine, Volumul 2 de Watchman Nee şi Witness Lee, sunt prezentate trei elemente de bază pentru o viaţă creştină sănătoasă: petrecerea de timp cu Domnul, contactarea Sa într-un mod simplu, precum şi creşterea profundă în El. Aceste mesaje îi vor aduce pe creştinii căutători în alimentarea bogată din Cuvântul lui Dumnezeu, într-un contact moment de moment cu Cristos, precum şi în experimentarea profundă, ascunsă a lui Dumnezeu“.

Descarcă PDF Te rog bifează căsuța politicii termenilor de distribuție pentru a putea descărca această carte.

Cristosul Atotinclusiv
Cristosul Atotinclusiv
by Witness Lee
De pe coperta din spate: „Toate simbolurile şi ilustraţiile care se găsesc în Vechiul Testament prezintă o viziune minunată a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos. Unul dintre cele mai importante simboluri, dar care a fost trecut cu vederea, este ţara cea bună. În Cristosul atotinclusiv, Witness Lee prezintă fragmente din cartea Deuteronom, arătând faptul că ţara moştenită de copiii lui Israel este un simbol complet al lui Cristos, care este moştenirea noastră noutestamentală. El prezintă un studiu detaliat al câtorva dintre bogăţiile nepătrunse ale ţării bune. Fiecare simbol este explicat şi aplicat experienţei noastre ca şi credincioşi. De la început și până la sfârşit, cartea Cristosul atotinclusiv îi încurajează pe căutătorii lui Dumnezeu să-L experimenteze și să-L savureze zilnic pe Cristos ca ţară bună pentru împlinirea scopului etern al lui Dumnezeu.“

Descarcă PDF Te rog bifează căsuța politicii termenilor de distribuție pentru a putea descărca această carte.

Economia lui Dumnezeu
Economia lui Dumnezeu
by Witness Lee
De pe coperta din spate: „În 1927, Watchman Nee a publicat clasica sa lucrare spirituală despre creşterea şi progresul creştin, Omul spiritual. În acea carte Nee prezintă adevărul biblic simplu conform căruia omul este compus din trei părţi — duh, suflet şi trup — ca revelaţie centrală şi necesară pentru ca credincioşii să crească şi să progreseze în viaţa spirituală. În Economia lui Dumnezeu, Witness Lee, colaboratorul cel mai apropiat şi mai de încredere al lui Nee, construieşte pe această temelie pentru a dezvălui revelaţia centrală a Bibliei — aceea că Dumnezeu vrea să Se împartă pe Sine în om pentru expresia Sa deplină în biserică. În Economia lui Dumnezeu, cel mai apropiat și de încredere conlucrător al lui Nee, Witness Lee zidește pe această fundație pentru a dezvălui revelația centrală din Biblie - Dumnezeu vrea să se împartă pe Sine Însuși în om pentru a fi expresia Sa deplină în biserică. În Economia lui Dumnezeu, Lee revlează clar mişcarea Trinităţii Divine şi oferă credincioşilor căi practice pentru a coopera cu El pentru împlinirea planului Său etern“.

Descarcă PDF Te rog bifează căsuța politicii termenilor de distribuție pentru a putea descărca această carte.

Elemente de Bază ale Vieţii Creştine, Volumul 3
Elemente de Bază ale Vieţii Creştine, Volumul 3
by Witness Lee and Watchman Nee
De pe coperta din spate: „Există experimentări suplimentare ale lui Cristos care sunt fundamentale vieții creştine. Ca şi credincioşi, ar trebui să trăim conform principiului înalt al vieţii, în loc de a trăi doar conform principiului a ceea ce este corect şi greşit. Când viaţa lui Dumnezeu operează în noi, strălucirea acestei vieţi ne aduce într-o trăire potrivită şi ne zideşte împreună cu alţi credincioşi într-o expresie corporativă a lui Dumnezeu, care este biserica. ÎnElemente de bază ale vieţii creştine, Volumul 3, de Watchman Nee şi Witness Lee, aceste experienţe sunt detaliate. Aceste mesaje vor împărţi hrană spirituală în toţi credincioşii, atât pentru creşterea lor personală în Domnul, cât şi pentru creşterea şi zidirea bisericii“.

Descarcă PDF Te rog bifează căsuța politicii termenilor de distribuție pentru a putea descărca această carte.

Cunoaşterea Vieţii
Cunoaşterea Vieţii
by Witness Lee
De pe coperta din spate: „Dorinţa şi intenţia lui Dumnezeu este aceea de a câştiga în om o expresie corporativă completă care să-I poarte imaginea, să-I manifeste gloria şi să-I posede autoritatea pentru a-l trata pe vrăjmaşul Său. Dar foarte puţini credincioşi văd faptul că această dorinţă poate fi îndeplinită doar prin propria viaţă a lui Dumnezeu. Chiar mai puţini sunt care au atins cunoaşterea şi experimentarea vieţii divine, care ne-a fost făcută disponibilă prin moartea şi învierea lui Cristos. În Cunoaşterea vieţii, Witness Lee iluminează calea care conduce spre viaţă, cale care începe cu regenerarea şi avansând până la cunoaşterea simţului lăuntric al vieţii. Cunoaşterea vieţii oferă o temelie excelentă pentru experimentarea autentică a lui Cristos, precum şi o introducere utilă la cartea ei complementară, Experienţa vieţii."

Descarcă PDF Te rog bifează căsuța politicii termenilor de distribuție pentru a putea descărca această carte.

Biserica Glorioasă
Biserica Glorioasă
by Watchman Nee
De pe coperta din spate: „Dumnezeu vede biserica, pe credincioşii răscumpăraţi, dintr-o perspectivă cerească. Departe de a o vedea înfrântă de puterea păcatului şi de păcate, Dumnezeu vede biserica ca fiind partenera glorioasă a lui Cristos. În Biserica glorioasă, Watchman Nee se discută patru reprezentări importante ale bisericii din Biblie: Eva din Geneza 2, soţia din Efeseni 5, femeia din Apocalipsa 12, precum şi Mireasa din Apocalipsa 21 şi 22. În fiecare caz, el prezintă chemarea înaltă a bisericii de a împlini scopul etern al lui Dumnezeu. Manuscrise descoperite recent suplimentează acestă nouă şi proaspătă traducere a cărții Biserica glorioasă, făcând-o cea mai completă consemnare a mesajelor ţinute de Watchman Nee între toamna anului 1939 şi toamna anului 1942.“

Descarcă PDF Te rog bifează căsuța politicii termenilor de distribuție pentru a putea descărca această carte.