Omówienie oferowanych publikacji i pobieranie plików z książkami

Poniżej znajduje się seria siedmiu książek. Ułożone są one w kolejności od zagadnień podstawowych, poprzez średnio zaawansowane, do zaawansowanych. Jeśli potrzebujesz pomocy przy pobieraniu książek, odwiedź naszą Stronę wsparcia. Prosimy o wyrażenie zgody na poniższe zasady dystrybucji, aby umożliwić pobieranie książek.

Zasady dystrybucji plików dostępnych na tej stronie

Living Stream Ministry z przyjemnością udostępnia bezpłatną elektroniczną wersję wspomnianych siedmiu książek. Mamy nadzieję, że wszystkie te książki znajdą wielu czytelników, którzy chętnie polecą je innym. W celu zachowania właściwego porządku prosimy o ograniczenie drukowania tych plików do potrzeb własnych. Prosimy o nieprzesyłanie ich dalej w żadnej formie. Jeśli chcesz wykonać kopie dodatkowe, prosimy o przesłanie szczegółowego pisemnego wyjaśnienia, jak zamierzasz z nich skorzystać, wraz z prośbą o pozwolenie na adres: mmb.permissions@lsm.org. Prosimy również o respektowanie wszystkich informacji o prawach autorskich zgodnie z przepisami właściwego prawa. Niniejszych plików w formacie PDF nie można w żaden sposób modyfikować ani dzielić w żadnym innym celu.

Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 1
Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 1
by Witness Lee and Watchman Nee
Tekst z okładki: „Życie chrześcijańskie to życie o niezwykłym znaczeniu i wadze, wielu jednak nie rozumie jego podstawowych elementów, jakie ukazuje Boże Słowo, Biblia. W pierwszym tomie książki Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego Watchman Nee i Witness Lee podejmują zagadnienie życia chrześcijańskiego. Rozdział pierwszy, poświęcony tajemnicy ludzkiego życia, przedstawia Boży plan zbawienia. Kolejne rozdziały omawiają kilka podstawowych dla chrześcijanina doświadczeń. W ostatnim rozdziale znajdzie Czytelnik to, co stanowi klucz do prowadzenia życia chrześcijańskiego – jak doświadczać Chrystusa w swoim ludzkim duchu. Poselstwa zawarte w tej książce, skierowane zarówno do tych, którzy szukają Boga, jak i do wierzących, którzy pragną wzrastać w Chrystusie, położą solidny fundament pozwalający prowadzić obfite i pełne znaczenia życie chrześcijańskie”.

Pobierz PDF Prosimy o wyrażenie zgody na zasady dystrybucji, aby umożliwić pobranie tej książki.

Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 2
Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 2
by Witness Lee and Watchman Nee
Tekst z okładki: „W centrum życia chrześcijańskiego stoi poznanie Chrystusa. W tym celu musimy mieć z Nim styczność i doświadczać Go w żywy sposób na co dzień. Doświadczenie to obejmuje kilka podstawowych elementów, takich jak właściwy duchowy pokarm, regularne oddawanie duchowej czci oraz głębszy wzrost duchowy. W drugim tomie książki Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego Watchman Nee i Witness Lee przedstawiają trzy podstawowe elementy zapewniające zdrowe życie chrześcijańskie: spędzanie czasu z Panem, proste kontaktowanie się z Nim oraz głębokie wzrastanie w Nim. Poselstwa te pomogą poszukującym chrześcijanom obficie karmić się Bożym słowem, nieustannie kontaktować się z Chrystusem, a także w głęboki, ukryty sposób doświadczać Boga”.

Pobierz PDF Prosimy o wyrażenie zgody na zasady dystrybucji, aby umożliwić pobranie tej książki.

Wszechzawierający Chrystus
Wszechzawierający Chrystus
Autor: Witness Lee
Tekst z okładki: „Wszystkie typy i symbole, ukazane w Starym Testamencie, przedstawiają cudowny obraz naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jednym z najważniejszych, lecz niestety pomijanych typów, jest piękna ziemia. W książce Wszechzawierający Chrystus Witness Lee objaśnia fragmenty Księgi Powtórzonego Prawa, pokazując, że ziemia, którą odziedziczyły dzieci Izraela, stanowi pełny typ Chrystusa, który jest naszym nowotestamentowym dziedzictwem. Autor dokonuje szczegółowego studium niektórych niezgłębionych bogactw pięknej ziemi. Wyjaśnia każdy typ i odnosi go do naszego doświadczenia jako wierzących. Od pierwszej stronicy aż po ostatnią książka Wszechzawierający Chrystus zachęca tych, którzy szukają Boga, do tego, by codziennie radowali się Chrystusem, doświadczali Go i korzystali z Niego jako pięknej ziemi, by w ten sposób wypełnić Boży odwieczny cel”.

Pobierz PDF Prosimy o wyrażenie zgody na zasady dystrybucji, aby umożliwić pobranie tej książki.

Ekonomia Boża
Ekonomia Boża
Autor: Witness Lee
Tekst z okładki: „W roku 1927 Watchman Nee ogłosił Duchowego człowieka, swoje klasyczne dzieło, traktujące o wzroście i rozwoju chrześcijanina. W książce tej przedstawił prostą prawdę biblijną głoszącą, iż człowiek składa się z trzech części – ducha, duszy oraz ciała. Prawda ta stała się dla wierzących centralnym i niezbędnym objawieniem, umożliwiającym wzrost i rozwój życia duchowego. W Ekonomii Bożej najbliższy i najbardziej zaufany współpracownik Watchmana Nee, Witness Lee, budując na tym fundamencie, odsłania jądro biblijnego objawienia – to, iż Bóg pragnie wszczepić się
w człowieka, aby osiągnąć swój pełny wyraz w kościele.
W swej książce Witness Lee w przejrzysty sposób ukazuje poruszanie się Boskiej Trójcy, a także podaje wierzącym praktyczne sposoby, dzięki którym mogą oni współpracować
z Trójjedynym Bogiem w celu wypełnienia Jego odwiecznego zamysłu”.

Pobierz PDF Prosimy o wyrażenie zgody na zasady dystrybucji, aby umożliwić pobranie tej książki.

Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 3
Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego, tom 3
by Witness Lee and Watchman Nee
Tekst z okładki: „Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego obejmują również dalsze doświadczenia Chrystusa. Jako wierzący powinniśmy żyć według wyższej zasady życia, a nie według zasady dobra i zła. Gdy działa w nas Boże życie, jego blask naprowadza nas na właściwe postępowanie i buduje nas wraz z innymi wierzącymi w zbiorowy wyraz Boga – kościół. W trzecim tomie książki Podstawowe elementy życia chrześcijańskiego Watchman Nee i Witness Lee szczegółowo omawiają te doświadczenia. Poselstwa w nim zawarte udzielą wierzącym duchowego pokarmu, pozwalając im wzrastać w Panu, wzrastać w kościele i zbudować kościół”.

Pobierz PDF Prosimy o wyrażenie zgody na zasady dystrybucji, aby umożliwić pobranie tej książki.

Poznanie życia
Poznanie życia
Autor: Witness Lee
Tekst z okładki: „Bóg pragnie uzyskać w człowieku pełny, zbiorowy wyraz samego siebie. Pragnie, by człowiek nosił Jego obraz, przejawiał Jego chwałę i obdarzony Jego władzą rozprawił się z Jego wrogiem. Mało kto z wierzących jednak zdaje sobie sprawę z tego, że tylko za pomocą Bożego życia można to pragnienie zrealizować. Jeszcze mniej poznało i doświadczyło boskiego życia, które stało się dla nas dostępne dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. W książce Poznanie życia Witness Lee rozświetla ścieżkę, która prowadzi do życia, poczynając od odrodzenia poprzez poznanie wewnętrznego odczucia życia. Poznanie życia kładzie fundament pod autentyczne doświadczanie Chrystusa i stanowi pomocne wprowadzenie do książki Doświadczenie życia”.

Pobierz PDF Prosimy o wyrażenie zgody na zasady dystrybucji, aby umożliwić pobranie tej książki.

Chwalebny kościół
Chwalebny kościół
Autor: Watchman Nee
Tekst z okładki: „Bóg patrzy na kościół, na odkupionych wierzących z niebiańskiej perspektywy. Będąc dalekim od postrzegania kościoła jako pokonanego przez moc grzechu i grzechów, Bóg widzi kościół jako chwalebną odpowiedniczkę Chrystusa. W książce Chwalebny kościół Watchman Nee omawia cztery istotne obrazy kościoła w Biblii: Ewę w Księdze Rodzaju 2, żonę w Liście do Efezjan 5, kobietę w Księdze Objawienia 12 oraz oblubienicę w Księdze Objawienia 21 i 22. W każdym przypadku autor przedstawia wzniosłe zadanie kościoła, powołanego, by wypełnić Boży odwieczny cel. Odkryte niedawno odręczne notatki uzupełniają nowy i świeży przekład Chwalebnego kościoła, czyniąc tę książkę najpełniejszym zapisem poselstw wygłoszonych przez Watchmana Nee w okresie od jesieni 1939 r. do jesieni 1942 r.”

Pobierz PDF Prosimy o wyrażenie zgody na zasady dystrybucji, aby umożliwić pobranie tej książki.